Program för att stärka näringslivsklimatet

Artikeln publicerades 25 januari 2024

För att stärka företagsklimatet arbetas ett näringslivsprogram fram. En viktig del i detta är att få inspel från kommunens företagare. Idag var därför ett trettiotal företagare på plats i Rådhus Skåne för att delta i workshops och bidra med viktiga synpunkter. Det blir fler tillfällen under våren 2024.

Mötet i rådhuset inleddes av Camilla Palm (M), kommunstyrelsens ordförande, som pratade om målet med näringslivsprogrammet och varför det tas fram.

Därefter blev det lunch och gruppdiskussioner om ämnen som berör näringslivet. Det blev intensiva och ärliga dialoger som ska kokas ner och bli inspel till näringslivsprogrammet.

Näringslivsprogrammet ska skapa bättre förutsättningar för företagandet i kommunen och ska gälla både kommunens förvaltningar och bolag. Programmet ska ge en gemensam riktning för kommunens näringslivsfrågor och tydliggöra den samlade politiska viljeinriktningen.

Målet är en bättre helhetssyn och ett mer effektivt arbete med frågorna inom kommunkoncernen. Programmet ska vara klart under 2024.

Vad ska näringslivsprogrammet innehålla?

Kommunens näringslivsprogram ska peka ut den strategiska riktningen. Dialogen med näringslivet berör områden som lokalt näringslivsklimat, marknadsföring, entreprenörskap, kommunal service, kompetensförsörjning, infrastruktur, etableringar och hållbarhet.

Hur tas näringslivsprogrammet fram?

Programmet tas fram i bred förankring där olika aktörer bjuds in för att komma med synpunkter och tankar.

Det ska också göras intervjuer med framstående och erfarna entreprenörer, hållas dialog med lokala och nationella branschföreträdare, workshops med kommunens ledande politiker, studiebesök i andra kommuner och dialog med förvaltningar/bolag.

Fler tillfällen till dialog under våren

En viktig del är att lyssna av vad näringslivet vill och önskar. Under våren 2024 kommer därför fler näringslivsmöten erbjudas där företagare kan delta. Kan man inte vara med, så finns det möjligheter att skicka in synpunkter på vår hemsida, ringa eller mejla.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?