Priser på villatomter och kollektivtrafik skapade debatt

Artikeln publicerades 7 maj 2024

Kommunfullmäktige sammanträder.

Ny prissättning på kommunala villatomter och kollektivtrafiktrafikkort till alla ungdomar i högstadiet och gymnasiet skapade debatt på kommunfullmäktiges majsammanträdde.

Nya priser för villatomter

Priserna för kommunala villatomter har inte justerats på många år och kommunen ser ett behov att priserna anpassas till marknadsmässiga priser. Villatomtpriserna justeras efter konsumentprisindex och ska följa Skatteverkets taxeringsvärde uppräknade till marknadsvärde.

Frågan blev debatterad när Liberalerna menade att den nya modellen ger Skatteverket inflytande över prissättningen på de tomter som kommunen säljer. Liberalerna ansåg att inflytandet bör ligga på folkvalda i kommunfullmäktige. Från majoriteten svarade bland annat Moderaterna att beslutet kan ändras om den nya modellen inte fungerar i framtiden.

Frågan gick till votering där 57 ledamöter röstade för den nya prismodellen och åtta röstade emot.

Kollektivtrafik för ungdomar

Även en motion från Socialdemokraterna om kollektivtrafikkort för alla ungdomar på högstadiet och gymnasiet alla dagar och tider på dygnet skapade debatt. Frågan har utretts av barn- och utbildningsnämnden som anser att satsningen bli för dyr. Nämnden anser också att det blir negativa konsekvenser både för ordinarie skolskjuts och för de ungdomar som inte har tillgång till kollektivtrafik.

Efter debatt blev frågan återremitterad för att undersöka möjligheten att inleda förhandlingar med Skånetrafiken.

Ägardirektiv

Kommunfullmäktige beslutade även om nya ägardirektiv för Galleria Boulevard AB och Boulevardfastigheter AB. För att de båda bolagen ska beviljas lån hos kommunkoncernens långivare, Kommuninvest, i eget namn måste det finnas ägardirektiv. Ärendet godkändes utan debatt.

Ledamöternas frågestund

I ledamöternas frågestund ställdes ett antal korta frågor med korta svar som går att lyssna till i sändningen. Frågeställare, svarande och ämnen för dagen var:

Daniel Tejera (L) till Camilla Palm (M) om omsorgsnämnden kommer att bli kompenserade för omsorgens underskott 2024

Karl Gemfeldt (C) till Pia Dahlin (SD) om hur säkerheteten i cykelgaraget vid Tivoliparken ska säkerställas efter senaste tidens stölder.

Qalinle Dayib (C) till Camilla Palm (M) om hur styret ser på och vilka verktyg som finns när flera nämnder går med underskott.

Sabina Månsson-Hultgren (S) till Fia Rosenstråhle (SD) om varför partiet inte fanns representerade på mötet i Arkelstorp om Spängerskolans framtid.

Se fullmäktigemötet i efterhand

Du kan ta del av hela eller delar av fullmäktigmötet i efterhand.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?