Partnerskap för att utveckla sjöriket

Artikeln publicerades 6 mars 2024

Oscar Nilsson och Henry Gustavsson signerar IOP

Oscar Nilsson, tf biträdande kommundirektör Kristianstads kommun, och Sjöriket Skånes ordförande Henry Gustavsson signerar avtalet mellan de båda organisationerna.

I samband med Sjöriket Skånes välbesökta frukostmöte undertecknades en överenskommelse mellan Sjöriket Skåne och Kristianstads kommun. Avtalet gäller under två år och är en så kallad IOP, ett idéburet offentligt partnerskap.

Sjöriket Skåne är en ideell organisation som är verksam runt och mellan våra fyra stora sjöar, Ivösjön, Oppmannasjön, Råbelövssjön och Immeln. Sjöriket Skåne vill utveckla näringsliv, föreningsliv och besöksnäring och vara koordinatorn i området. Syftet är att stärka området som en attraktiv och välbesökt geografisk destination.

Avtalet med Sjöriket Skåne innebär att organisationen ska utveckla konceptet Smakmånad i området runt sjöarna i nordöstra Skåne, det så kallade sjöriket. Första evenemanget är matrundan i Sjöriket som äger rum den 17-19 maj och den 24–26 maj.

– Vi är otroligt glada att vi har fått till ett fördjupat samarbete med Sjöriket Skåne. Organisationens kunskap och nätverk inom landsbygdsfrågor, besöksnärings- och turismfrågor är till stor nytta för oss, säger Oscar Nilsson, tillförordnad biträdande kommundirektör i Kristianstads kommun.

Syftet med överenskommelsen med Sjöriket Skåne är att utveckla dialogen mellan kommunen, näringsliv, invånare samt andra intressenter för att tillsammans arbeta för en hållbar tillväxt i området. Sjöriket Skåne blir därmed kommunens samtalspart när det gäller frågor rörande områdets och näringslivets utveckling.

IOP är en samverkansmodell för att hitta gemensamma lösningar mellan kommunen och den idéburna sektorn. Syftet med den här typen av överenskommelser är att den ska bidra till att skapa ett långsiktigt hållbart Kristianstad genom att stärka samspelet mellan den offentliga och idéburna sektorn.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?