Lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) förbereder sig för sommarens aktiviteter

Artikeln publicerades 30 april 2024

Representater från lokala brottsförebyggande rådet

Det lokala drog- och brottsförebyggande rådet, BRÅ, i Kristianstad samlades den 19 april. På mötet diskuterades information inför sommaren och mötets tema var Gamlegården. Rådet arbetar tillsammans med olika aktörer för att minska brottsligheten och öka tryggheten för våra medborgare.

Aprilmötet var det andra mötet för 2024. Mötet leddes av Richard Berggren (M) som är ordförande, tillsammans med Katarina Honoré (S), som är vice ordförande.

Katarina Honoré (S) och Richard Berggren (M)

Richard Berggren (M) och Katarina Honoré (S) är ordförande och viceordförande i brottsförebyggande rådet i Kristianstad

Lokala BRÅ uppmuntrar fler vuxna att vara nejsägare

Många ungdomar dricker alkohol för första gången under Valborg. Oftast är det föräldrar eller andra vuxna i ungdomarnas närhet som köper ut. Det finns inget bättre skydd för ungdomar än engagerade vuxna. Lokala brottsförebyggande rådet uppmuntrar fler vuxna att vara en nej-sägare och låta bli att köpa ut alkohol.

Det är viktigt att föräldrarna pratar mycket med sina barn om vilka planer de har för Valborg och har en dialog med dem om att dricka alkohol. Alla ungdomar kan råka ut för grupptryck och då är det viktigt att föräldrarna är tillgängliga så att ungdomar inte råkar illa ut, säger Richard Berggren (M), ordförande i det brottsförebyggande rådet.

Vid det senaste mötet med det lokala brottsförebyggande rådet BRÅ lade deltagarna från bland annat polisen, vaktbolagen, Fritidsgårdsforum, Stadsmissionen och kommunens förvaltningar och bolag mycket tid på att diskutera farhågor inför den stundande Valborgsfirandet.

Dialog om Gamlegården

Brottsförebyggande rådet har under mötet även diskuterat aktuella frågor kring brottsförebyggande arbete och samordning av insatser. Tema för rådes träff var Gamlegården.

Det är jätteviktigt att vi träffas och stämmer av både hur läget ser ut idag och hur vi på bästa sätt kan arbeta med att göra Gamlegården tryggare för kommuninvånare i Kristianstad. Det är viktigt att det är tryggt både på Gamlegården men också i hela Kristianstad säger Katarina Honoré (S) vice ordförande i lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Representanter från kommunala förvaltningar, Kristianstads Fritidsgårdsforum, AB Kristianstadsbyggen (ABK), kommunens vaktbolag, Region Skåne, Polisen och Räddningstjänsten gick igenom vad som är på gång och hur planeringen för arbetet framåt ser ut.

Fakta om lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ)

I Kristianstads kommun finns ett lokalt drog- och brottsförebyggande råd (BRÅ). Rådet har till uppgift att tillsammans med olika aktörer minska brottsligheten och öka tryggheten för kommunens medborgare. I rådet ingår representanter från kommunala förvaltningar, Kristianstads Fritidsgårdsforum, AB Kristianstadsbyggen (ABK), kommunens vaktbolag, Region Skåne, Polisen och Räddningstjänsten.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?