Kommunfullmäktige textas

Artikeln publicerades 14 december 2023

Kommunfullmäktigesändningen textas nu av kommunen

Sändningarna från Kristianstads kommunfullmäktige textas nu automatiskt och innehållet finns tillgängligt med textremsa dagen efter mötet. Fullmäktige sänds från kommunens egen mediebank, som är sammankopplad med den nya och mer tillgängliga webbplatsen kristianstad.se, som lanserades förra veckan.

–Vi är glada över att äntligen kunna texta kommunfullmäktige. Det är en viktig demokratiåtgärd som gör det lättare för många att följa sändningen. Tillgången till ny teknik hjälper oss att öka vår tillgänglighet, säger biträdande kommunchef Oscar Nilsson.

Hittills har kommunen inte haft resurser att texta fullmäktigemöten, som ibland är många timmar långa. Det har också inneburit att vissa medborgare exkluderats, något som kan rättas till nu.

–Systemet går igenom och automattextar ett fem timmars möte på ungefär 15 minuter och resultatet blir väldigt bra. Funktionen är användbar i många sammanhang, säger kommunikationsstrateg Per Gustafsson.

Välj själv hur texten ska se ut

Panelen med hjälpmedel.

Panelen med alla hjälpmedel visas utfälld.

I videospelaren finns en mängd valbara funktioner som bland annat hjälper tittaren att själv ställa in storlek och typsnitt på sändningens textremsa.

Talet förvandlas till text

Talet förvandlas till text.

Med transkriberingsfunktionen omvandlas talet till en textruta.

En särskild funktion kan även transkribera ljudet från videon till skriven text.


Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?