Kommunens arbetsmiljöpris till öppenvårdsenheten Prisma

Artikeln publicerades 8 december 2023

Öppenvårdsenheten Prisma får Kristianstads kommuns arbetsmiljöpris 2023. Karin Norvell och Frida Lindstrand tog emot priset

Öppenvårdsenheten Prisma får Kristianstads kommuns arbetsmiljöpris för år 2023. Prisma får priset för sitt långsiktiga och aktiva arbete med arbetsmiljö. Ett arbete som syns i resultatet för verksamheten och för de familjer som söker stöd och hjälp.

Prisma är en öppenvårdsenhet som erbjuder behandling till familjer med barn i åldrarna 0–20 år. Familjerna söker sig till Prisma antingen på eget initiativ för stöd i föräldraskapet eller efter en orosanmälan som lett till utredning. Familjernas problem varierar, från utmaningar i relationer och samspelet till missbruk, våld och kriminalitet.

På bilden syns Karin Novell och Frida Lindstrand när de tog emot priset. De jobbar båda som familjebehandlare på Prisma.

Prissumman på 25 000 kronor ska användas till hälsofrämjande åtgärder som
bidrar till verksamhetens utveckling samt en god arbetsmiljö.

Juryns motivering

”Årets arbetsmiljöpris går till en arbetsplats som väl knyter samman medarbetarnas arbetsmiljö med resultatet för verksamheten. Arbetsplatsen har visat på ett långsiktigt och aktivt arbete med ett väl utvecklat målarbete inklusive uppföljning. Genom strukturella insatser bibehåller och utvecklar de en god arbetsmiljö och en hälsofrämjande arbetsplats. Hälso– och arbetsmiljöarbetet är starkt integrerat i verksamhet, kvalitet och utveckling. Arbetsplatsen har under en längre tid arbetar strukturerat med friskfaktorer – ett arbete som vävs samman med det dagliga arbetet. Med arbetsglädje tar de sig an det komplexa arbete de har.”

Senaste årens pristagare:

  • 2022: Kommunarkivet
  • 2021 Inget pris delades ut på grund av coronapandemin
  • 2020 Fröknegårdskolan, låg och mellanstadium
  • 2019 Demensboendet Tätörtsvägen

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?