Fullmäktigebeslut förbereder galleria för möjlig högskola

Artikeln publicerades 10 januari 2024

Fullmäktige i januari 2024

Kommunfullmäktige i Kristianstad tog vid årets första möte beslut om att sälja kommunens del av gallerian till ABK:s dotterbolag Boulevardfastigheter AB och ställer sig bakom ett hyresvärdsanbud till högskolan.

Januarikylan ramade in årets första fullmäktigesammanträde, men ledamöterna i sessionssalen blev snabbt uppvärmda. Beslutsärendena var få men viktiga för Kristianstads utveckling. Talarlistan fylldes snabbt när mötet öppnades upp för frågestund.

Efter december månads affär, där ABK köpte större delen av Galleria Boulevard från den internationella ägarkoncernen, behövdes ytterligare två viktiga beslut för de fortsatta planerna. Fullmäktige tog ett enhälligt beslut om att sälja den del av gallerian som kommunen tidigare köpt till ABK:s nybildade bolag Boulevardfastigheter. Politikerna godkände också att att Boulevardfastigheter AB lämnar anbud i Högskolan Kristianstads hyresvärdsupphandling och – om bolaget vinner upphandlingen – uppför en byggnad åt högskolan inom fastigheten.

Årligt bidrag till Krinova

Dagens andra beslut gällde kommunens fortsatta stöd till Krinova Incubator & Science Park. Krinova AB ägs till 40 procent av Kristianstads kommun, till 40 procent av kommunens dotterbolag Kristianstads Industribyggnads AB och till 20procent av Högskolan Kristianstad Holding AB.

Fullmäktige beslutade att upprätta ett nytt aktieägaravtal med en ny finansieringsmodell, där kommunen ska ge ett årligt driftsbidrag upp till ca 2,5 miljoner kronor i 2023 års prisnivå. Socialdemokraterna ville lägga till ytterligare en halv miljon kronor, men fick inte stöd för förslaget om ett större bidrag.

Många frågor i luften

När besluten var avklarade fanns gott om tid för debatt. En interpellation från Pierre Månsson (L) till kommunstyrelsens ordförande Camilla Palm (M) om tillgången på verksamhetsmark ledde till en ordväxling mellan de båda, men lockade inte in fler i diskussionen. En skriftlig fråga från Mikael Persson (V) till kultur- och fritidsnämndens ordförande Lena Olsson (M) om en skärm för busstider i Kristianstads badrike ledde till en grundlig genomgång av de ekonomiska turerna i badhusbygget. En annan fråga från Jan Lindelöf (S) till Camilla Palm (M) om vad som händer med Härlövs backar och ängar fick ett betydligt kortare svar med hänvisning till länsstyrelsen ännu inte godkänt sluttäckningen av hela den gamla soptippen.

Ledamöternas frågestund, med hårt tidsbegränsade frågor och svar, bjöd på ett helt dussin frågeställningar, som handlade om allt ifrån stadsfestivaler, nyttan av extra vice nämndsordförande och kriminalitet i välfärden till detaljplaner för bland annat Kollekulla i Åhus och Vilans strandäng,

Granskningar av investering och kompetens

Två revisionsrapporter redovisades av kommunrevisorerna för fullmäktige. Den ena gällde en granskning av investeringsprocessen och den andra en granskning av personal- och
kompetensförsörjning. Båda rapporterna finns att läsa på kommunrevisionens webbplats.

Filmen från sammanträdet med alla debatter går att se i efterhand här på webben.

 

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?