Föreningar som får stöd från landsbygdsfonden

Artikeln publicerades 7 december 2023

Kiaby idrottsplats i vinterskrud

Kiaby IF var en av föreningarna som beviljades stöd av landsbygdsrådet på sin ansökan.

Landsbygdsrådet beviljade följande ansökningar ekonomiskt stöd från landsbygdsfonden. Syftet med fonden är att ge föreningar och organisationer på landsbygden en möjlighet att söka stöd för sina utvecklingsidéer. Elva föreningar får stöd i den här omgången.

Alla ansökningar hanteras och behandlas av landsbygdsrådet. Ansökningarna prövas därefter mot kommunens landsbygdsstrategi.

Följande föreningar erhöll stöd vid ansökningstillfället:

 • Kiaby IF beviljades 30 000 kronor till att rusta upp den lokal med redskap som de tänker att använda för fysik, styrke- och gruppträning.
 • Tollarps Byalag beviljades 10 000 kronor till återställande av kometerna.
 • Oppmanna Vånga Bygdegårdsförening beviljades 20 000 kronor för fönsterrenovering i bygdegården.
 • Venestads IF beviljades 40 000 kronor till renovering av köket i klubbstugan.
 • Norra Strö Skolhusförening beviljades 30 000 kronor till fönsterrenovering.
 • Ströbackar IF beviljades 30 000 kronor till belysning till multiplanen.
 • IM Sportriders RF beviljades 6 500 kronor till två uppsittningspallar.
 • OK-Pan beviljades 25 000 kronor till en ny orienteringskarta för Wendesområdet.
 • Vittskövle Byalag beviljades 22 500 kronor för att restaurera trappan till Sockenstugan.
 • Djurröds byalag beviljades 6 000 kronor till en projektorduk.
 • Oppmanna Vånga Bygderåd beviljades 15 000 kronor till drivmedel för att kunna röja och underhålla vegetationen vid vandringsleden.

För 2024 har kommunstyrelsen beslutat att föreningar skall ges möjlighet att kunna söka från landsbygdsfonden vid två tillfällen.

Det kommer att vara möjligt att söka under våren och hösten.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?