Charlottesborg stryks från lista över utsatta områden

Artikeln publicerades 1 december 2023

Ryggen på två nattvandrare på Charlottesborg

Nattvandringen är en av många insatser som har förbättrat tryggheten på Charlottesborg och bidragit till att polisen inte längre bedömer bostadsområdet som ett utsatt område.

Antalet utsatta områden i Sverige har minskat från 61 till 59 på Polismyndighetens nationella lista. Ett av de områden som strukits är Charlottesborg i Kristianstad, där många goda krafter har vänt utvecklingen.

Sverige har nu totalt 59 utsatta områden, vilket är två områden färre än 2021. Det visar Polismyndighetens nya nationella lägesbild över utsatta områden.

Charlottesborg och Gamlegården

Fyra nya områden har tillkommit, medan sex områden inte längre bedöms som utsatta. Charlottesborg i Kristianstad är det enda området i Polisregion Syd som stryks från listan. De övriga finns i Stockholm, Järfälla, Sollentuna och Eskilstuna. Anledningen till att de inte längre klassas som utsatta är att områdena har utvecklats positivt under en längre tid och att de bedöms vara stabila i sin utveckling.

– Det är glädjande att polisen nu kan se resultatet av det ihärdiga arbete och alla de insatser som gjorts av kommun, polis och ideella krafter på området de senaste åren. Det ger energi och inspiration att arbeta vidare, säger kommundirektör Anders Johansson.

I Polismyndighetens nationella lägesbild finns Gamlegården kvar på listan, men redovisas bland de sex utsatta områden som visat en positiv trend sedan förra årets redovisning.

Fortsatt arbete krävs

– Vi har all anledning att vara stolta över förbättringarna, men det betyder inte att vi kan slå av på takten i trygghetsarbetet. Vi har fortfarande stora utmaningar, men vi tacklar dem genom ett gott samarbete mellan kommunens förvaltningar och bolag, med polisen och andra myndigheter, med fastighetsägare och med den idéburna sektorn, säger kommunalrådet Camilla Palm.

Hon betonar att det är viktigt att ha ett brett perspektiv i arbetet.

– Det handlar både om ett långsiktigt, förebyggande arbete med inriktning på barn och unga och om konkreta insatser som kan stärka tryggheten och motverka brottslighet här och nu, säger hon.

Nationell lägesbild

Den nationella lägesbilden uppdateras sedan 2015 vartannat år och bygger på underlag från lokalpolisområden. Problembilden bedöms bland annat utifrån graden av utsatthet baserat på förekomst av hot, utpressning eller våldshandlingar i offentlig miljö som riskerar att skada tredje man, öppen narkotikahandel, utåtagerande missnöje mot samhället och de boendes benägenhet att delta i rättsprocessen.

De utsatta områdena delas in i tre kategorier: utsatt område, riskområde och särskilt utsatt område, där särskilt utsatt område är den allvarligaste kategorin. Situationen i tre tidigare särskilt utsatta områden har förbättrats: Biskopsgården i Göteborg, Gottsunda i Uppsala och Södra Sofielund i Malmö. De bedöms nu som riskområden. De fyra nytillkomna områdena som i år förts in på listan och numera bedöms som utsatta, finns i Södertälje, Solna, Norrköping och Eskilstuna.

Trender i lägesbilden

Den tydligaste trenden i årets lägesbildsrapport är att det tycks ske en stagnering: Antalet områden som bedöms som utsatta håller sig förhållandevis stabilt.

Den öppna narkotikahandeln finns kvar men har minskat i synlighet i de utsatta områdena, vilket bedöms bero på ökad kamerabevakning och förändrade tillvägagångssätt med ett större inslag av exempelvis digitala kontakter. Samtidigt visar en rapport från Finanspolisen att personer som bor i utsatta områden är överrepresenterade när det gäller misstänkt penningtvätt. Ett genomgående mönster är att polisens möjligheter att verka i områdena ytterligare har förbättrats sedan den förra lägesbilden.

Utvärdering av samverkan på Charlottesborg Pdf, 1.3 MB.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?