Befolkningen i kommunen minskar

Artikeln publicerades 22 februari 2024

Musikkväll på Stora torg, Kristianstad

För första gången på 27 år minskar befolkningen i Kristianstads kommun. Den siste december 2023 var 86 560 personer folkbokförda i kommunen vilket är en minskning med 178 personer.

Kristianstads kommun har haft en stark befolkningsutveckling under 2000-talet. De senaste åren har dock utvecklingen mattats av och nu, för första gången sedan 1996, har kommunen en befolkningsminskning.

Kristianstads kommun följer rikstrenden

Kristianstad är inte ensam om att ha en befolkningsminskning. I 193 av landet 290 kommuner minskade befolkningen under 2023.

Minskad befolkning i Kristianstad beror på att vi har ett negativt flyttningsöverskott, det vill säga fler personer väljer att flytta från kommunen än till kommunen. Även invandringen, som de senaste åren varit högre än utvandringen, är nu ungefär lika stora.

Under 2023 valde 3 912 personer att flytta till kommunen och 4 090 flyttade från kommunen. Samtidigt invandrade 499 från utlandet och 485 personer utvandrade. Detta ger sammantaget ett flyttningsunderskott på minus 178 personer.

Föds färre barn

Kristianstads kommun har en långsamt nedåtgående trend på antalet födda barn sedan toppnoteringarna i mitten av 2010-talet. Under 2023 föddes 864 barn i kommunen. Även här följer Kristianstad rikstreden. Antalet födda barn i Sverige minskade både under 2022 och 2023 och inte sedan 2003 har det fötts färre barn i Sverige.

Vi blir allt äldre

Den demografiska utvecklingen i hela västvärlden går mot en ökande andel äldre. Snabbast ökar den allra äldsta delen av befolkningen. Det här ser vi också i Kristianstads kommun. Personer mellan 80 och 89 år är den åldersgrupp som ökade mest i Kristianstad under 2023, plus 183 personer. Samtidigt som åldersgruppen 40–59 år minskade med 115 personer.

Att fler människor lever ett långt liv är positivt. Men en större andel pensionärer betyder samtidigt att den förvärvsarbetande delen av befolkningen minskar. Färre ska försörja fler och det riskerar att bli brist på arbetskraft inom många yrken.

Arbetsför ålder

Den senaste redovisningen över åldersfördelningen visar att Kristianstads befolkning, består av 23 procent barn upp till 19 år. Befolkningen i åldern 20 till 69 år svarar för 60 procent medan 17 procent är över 70 år. Medelåldern i Kristianstad är 42,5 år jämfört med riksgenomsnittet som är 41,9. Befolkningen i kommunen består av ungefär lika många kvinnor som män.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?