På Riksgymnasiet i Kristianstad har vi förståelse för och kunskap om ungdomar med rörelsehinder. Vi har stora möjligheter att anpassa utbildningen så att den kommer att passa just dig.

Riksgymnasiet

Riksgymnasiet är ingen egen skola. Istället ges undervisningen inom den kommunala gymnasieskolan. Du som är behörig kan alltså gå på de nationella program som de kommunala skolorna erbjuder. Du går då i stor klass.

Nationella gymnasieprogram

Just nu har vi elever som läser på försäljnings- och serviceprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, restaurang- och livsmedelsprogrammet, el- och energiprogrammet, fordonsprogrammet och estetiska programmet .

Under gymnasieutbildningen på programmet får du stöd från Riksgymnasiet. Stödet beror på vilka behov du har. Det kan till exempel vara studerandeassistent, förlängd studietid, tekniska anpassningar, speciallärare och anpassade prov.

Introduktionsprogram

På Riksgymnasiet finns också ett introduktionsprogram för dig som ännu inte är behörig att söka till gymnasiet. Där läser du i mindre grupper med ca 4 till 8 elever. I dessa grupper finns assistenter. Lärarna gör pedagogiska anpassningar efter varje elevs behov. Vi erbjuder även lärarledd pedagogisk handledning för alla elever på Riksgymnasiet.

Extra stöd och anpassningar

Du har möjlighet till habilitering under skoltid. Då kan du träffa arbetsterapeut, kurator, logoped, läkare, psykolog, sjukgymnast och sjuksköterska. Det går också att få habiliteringsbad på schemat under skoldagen. För att få in allt detta på schemat finns möjligheten att beviljas ett fjärde år.

Alla gymnasieskolorna i Kristianstad ligger inte i centrum. Riksgymnasiet har därför egna transportfordon som du kan åka med under skoltid och du behöver inte boka färdtjänst.

Hjälpte informationen på sidan dig?