På Riksgymnasiet har du möjlighet att ha habilitering schemalagd under skoldagen. Vi erbjuder insatser från arbetsterapeut, kurator, logoped, läkare, psykolog, sjukgymnast och sjuksköterska. Habiliteringen är en del av Riksgymnasiet och tillhör Region Skåne.

Habiliteringens uppgift är att genom stöd och behandling ge dig möjlighet att utifrån dina förutsättningar genomföra din gymnasieutbildning och förberda dig inför vuxenlivet.

Habiliteringen arbetar utifrån en helhetssyn, där elevernas behov ses i ett socialt, pedagogiskt, medicinskt och psykologiskt perspektiv.

Habiliteringen ska

  • Tillsammans med dig upprätthålla och förbättra dina funktioner samt begränsa följderna av funktionsnedsättningen.
  • Tillsammans med dig förbereda för framtida boende och service, utbildning, arbete eller annan sysselsättning samt stimulera till meningsfull fritid.
  • Ge dig kunskap om hur man använder sig av samhällets resurser under studietiden och senare i livet.
  • Hjälpa dig att bli specialist på din funktionsnedsättning.

På vår habilitering arbetar vi i team som består av arbetsterapeut, kurator, läkare, sjukgymnast, logoped, psykolog och sjuksköterska. Vi har ett nära samarbete med elevhem och skola.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll