VA-arbete på Möllebacken

14 augusti 2023 – 31 maj 2024

Ett VA-arbete pågår på delar av Möllebacken, Löparevägen, Stubbamöllevägen, Siktvägen och Kvarnstensvägen. Arbetet innebär begränsad framkomlighet på gatorna. Busstrafiken och genomfart via Möllebacken stängs av under byggtiden.

Det blir även tillfällen med avstängt dricksvatten i området. Inför avstängning av dricksvattet kommer information att skickas ut.

Separat information har skickats ut till berörda fastighetsägare.

Arbetet beräknas vara klart under våren 2024.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?