Brobyte på E22, Kristianstad

28 augusti 2023 – 1 november 2026

Broarna på E22 strax söder om centrala Kristianstad är slitna och ska nu bytas ut. Konstruktionen klimatanpassas också utifrån förväntade framtida vattenflöden i Helge å.

Från och med den 28 augusti 2023 måste trafiken ledas om till brons ena körfält medan det andra körfältet byggs. När ett körfält är färdigbyggt leds trafiken om till brons nya del medan det andra körfältet byggs klart. Trafiken leds förbi arbetsområdet på en kilometerlång sträcka med nedsatt hastighet till 50 km/h under tre år. Arbetet ska vara klart i november 2026.

Från och med den 15 januari 2024 och fram till sommaren 2024, kommer det att vara förhöjd bullernivå på Udden i Kristianstad. Detta på grund av arbetsmoment som ska göras i arbetet vid broutbytena på E22. Arbeten kommer att utföras helgfria vardagar mellan 0700-1900. Dag före helg avslutas arbetena senast kl 1600.

Brobytena på E22 utförs av Trafikverket och medfinansieras av Europeiska unionen, EU.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.30
Hjälpte informationen på sidan dig?