Obligatorisk simskola

Skolornas ingång till Kristianstads badrike

Simskolan genomförs som intensivsimskola. Elever i åk 1 har simskola varje dag under tre veckor och elever i åk 5 har simning varje dag en vecka.

Praktiska detaljer

Skolor har en egen ingång på Badriket. Bussen stannar precis utanför och via den ingången när ni omklädningsrummen direkt. Det behövs hänglås till skåpen om man vill låsa in sina saker.

I omklädningsrummen finns duschbås och i de båsen finns behållare med tvål. Från omklädningsrummen kommer ni ut i en korridor där ni samlas och simläraren möter upp er.

Duschbås i skolans och föreningarnas omklädningsrum

Årskurs 1

Undervisningsbassängen heter Uttern och har en höj-och sänkbar botten som ställs in för att passa årskurs 1.

Årskurs 5

Eleverna i årskurs 5 håller till i träningsbassängen. Den är 25 meter lång och har 10 banor. Bassängen är 1.80 meter djup.

Simningen för åk 1 är prioriterad och simning med andra årskurser i låg-/ mellanstadiet kan ske om det finns plats i både bussen och gruppen och är förankrat med simlärarna.

Elev i åk 5 som varit frånvarande under simperioden kan få sin simning genom att följa med eleverna i åk 1 från samma skola, eftersom de har simning veckorna efter. Skolan kommunicerar detta med simlärarna. 

De veckor vi inte har simskola inbokat prioriteras till skolor som drabbats av tidsbortfall (helgdagar och dylikt). Denna simning leds av skolans egen personal. Bokning görs i R-bok-kalender.

Medföljande skolpersonal genomför simövningar och tester med de elever som av simlärarna bedömts simkunniga. Simlärarna ansvar för elever som inte kan simma.

Hjälpte informationen på sidan dig?