Målbeskrivningar för simkunnighet

Målbeskrivning och metodstegen är utformad enligt riktlinjer från Svenska Livräddningssällskapet. Vissa justeringar är gjorda för att passa verksamheten bättre.

Kunskapsmål åk 1

Genomförs av simlärarna: 

 • Simma 25 m i bröstläge samt 10 m i ryggläge
 • Dyk under en rockring eller dylikt
 • Titta under vattnet
 • Hoppa i från kanten – grunt vatten
 • Plocka upp föremål på botten – grunt vatten
 • Komma upp ur bassängen utan hjälp av trappa – grunt vatten
 • Glidövningar
 • Flytövningar
 • Livsfarligt läge – hur undviker man det i en nödsituation
 • Förlängda armen
 • Falla framåt få huvudet under vattnet och ta sig tillbaka till kanten utan flythjälpmedel, ta sig upp ur bassängen utan hjälp av trappa på djupt vatten

Genomförs i skolan av skolans personal:

 • Medvetandekontroll
 • Ropa på hjälp
 • Skapa öppen luftväg
 • Bad, båtvett samt flytvästanvändning
 • Larmrutiner 112

Kunskapskrav åk 5

Genomförs av simlärarna:

 • Dyka/falla i och därefter direkt simma: 200 m varav 50 m i ryggläge
 • Plocka upp föremål – 1m djupt vatten från kanten
 • Livboj 25 m utsim, 25 m bogsering med jämnstor kamrat
 • Komma upp ur bassängen utan hjälp av trappa

Genomförs i skolan av skolans personal:

 • Repetition av medvetandekontroll, ropa på hjälp, öppen luftväg, andningskontroll, stabilt sidoläge och larma 112
 • Mun-till-mun-andning på ett barn som inte andas själv
 • Bad, båt och isvett
 • Medvetandekontroll, ropa på hjälp, öppen luftväg, andningskotroll, stabilt sidoläge, larma 112 och mun-till-mun-andning.
Hjälpte informationen på sidan dig?