Välkomna för dialog om Spängerskolans framtida verksamhet

Artikeln publicerades 15 april 2024

Spängerskolan F-9 i Arkelstorp exteriört.

Spängerskolan i Arkelstorp är idag en F-9 skola som består av ett antal byggnader och paviljonger. Paviljongetableringarna tillkom efter påvisade problem med inomhusmiljön i fyra byggnader. Det är dags att hitta en permanent lösning.

En förstudie har genomförts och lokalbehovet är definierat i två förslag; enspårig F-9 skola och enspårig F-6 skola. I förslag två blir Fröknegårdskolan aktuell för högstadieeleverna.

Kom och prata med oss om de två förslagen i Spängerskolans matsal 25 april klockan 18.00.


Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?