Två vård- och omsorgsboenden ändrar driftsform

Artikeln publicerades 13 december 2023

Vård- och omsorgsboendet Möllebackshemmet

Nu är det klart att Möllebackshemmet blir en självstyrande enhet och att Björklunden ska drivas av ett privat företag. Beslutet fattades av omsorgsnämnden under dagens sammanträde.

Preliminära datum för övergång är 1 oktober respektive 1 november 2024.

– Bakom beslutet att byta driftsformer ligger en önskan att skapa möjlighet både för kunder och personal att kunna välja mellan enheter som är kommunala, privata och självstyrande, säger Michael Anefur, omsorgsnämndens ordförande.

Så påverkas kunder och medarbetare

Vid en övergång bor alla kunder kvar i sina lägenheter som vanligt. De kommer dock att träffa en del ny personal.

All omvårdnadspersonal på både Björklunden och Möllebackshemmet erbjuds att arbeta kvar på enheten. För Björklundens personal innebär det att man då byter arbetsgivare. De medarbetare som väljer att inte följa med i övergången erbjuds andra tjänster inom omsorgsförvaltningen.

Enhetschefer och planerare på båda enheter erbjuds andra tjänster och en verksamhetschef ska rekryteras utifrån det förändrade uppdraget på Möllebackshemmet.

Sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut ingår inte i övergången till privat utförare. De fortsätter sin anställning i Kristianstads kommun, men med uppdrag på andra enheter.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 26 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?