Tomt hus ger plats för omsorg

Artikeln publicerades 8 februari 2024

Kristianstads kommun planerar att hyra 60 centrumnära vård- och omsorgslägenheter intill korttidsboendet Stafvre och koloniområdet Sommarstaden. Fastigheten ägs av Hemsö och är idag i princip tom, förutom viss skolverksamhet på bottenvåningen.

Enligt kommunens prognoser finns det ett långsiktigt behov av fler omsorgsplatser. Kommunen har många äldre vård- och omsorgsboende som på sikt behöver renoveras och i vissa fall ersättas. Hyresavtalet med Hemsö ger kommunen bättre förutsättningar att hantera behoven.

– Vi är glada över lösningen. Genom hyresavtalet löser vi verksamhetens behov utan att göra stora investeringar, det är en finansiellt mycket fördelaktigt lösning för kommunen, säger Camilla Palm (M), kommunstyrelsens ordförande.

Fastigheten ligger på Blekedammsvägen 5 och rymmer 60 vård- och omsorgslägenheter i tre våningar. Inflyttning kommer att ske successivt efter behov. Boendet kommer att bemannas av kommunens medarbetare.

– Vi kommer att ha stor användning av boendet, men exakt på vilket sätt är inte riktigt bestämt i dagsläget. Just nu analyserar förvaltningen hur vi bäst använder dessa 60 platser. I dagsläget klarar vi fortfarande tremånadersgränsen för att erbjuda omsorgsplatser, men vi ser att gränsen kommer närmare och närmare. Det finns också behov av till exempel korttidsplatser och evakueringsplatser, när boenden ska renoveras framöver, säger Michael Anefur (KD), omsorgsnämndens ordförande.

Huset byggdes år 2020 av Hemsö och har sedan den blev klar i princip stått tom, förutom viss skolverksamhet på bottenvåningen. Vård- och omsorgsboendet byggdes utan uppdrag från kommunen på initiativ av Vardaga, som idag äger hyresavtalet. Förslaget är nu att kommunen tar över Vardagas hyreskontrakt.

– Läget är fantastiskt, centrumnära med fin utemiljö och skola, Björket och koloniområdet Sommarstaden alldeles intill. Det är också en väldigt bra fastighet. Varje plan har 20 lägenheter och gemensamhetsutrymmen i mitten. Det här huset passar våra verksamheter mycket bra, säger Michael Anefur.

Avtalet kommer upp till omsorgsnämnden i februari ska därefter till kommunstyrelsen för beslut. Hyreskontraktet löper på 12 år och ger kommunen kraftig hyresrabatt under de två första åren. Under 2024 betalas till exempel endast driftskostnaden för fastigheten.

Antonskolan har verksamhet i huset och kommer att vara kvar även med kommunen som hyresgäst.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?