Scouterna satsar stort i Kristianstad

Artikeln publicerades 5 december 2023

Bild som illustrerar projektet Friluftsliv för framtidens förebilder

Scouterna, Friluftsfrämjandet, Mentor Sverige och Kristianstads kommun drar igång ett stort samarbetsprojekt i Kristianstad, Göteborg och Stockholm. Målet är att fler barn och unga ska upptäcka naturen, få tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter och fler stöttande vuxna runt sig.

Kristianstad är en av tre utvalda städer, vid sidan av Göteborg och Stockholm. Projektet finansieras av Postkodlotteriet och pågår under fyra år.

Tillsammans kommer kommunen och organisationerna anordna en rad olika aktiviteter på skolor i Kristianstad, såsom scouting i skolan, dagläger under skolloven och gruppmentorskap med friluftstema. Syftet med aktiviteterna är att stärka barn och unga med naturen som arena och ge barn fler stöttande vuxna förebilder kring sig.

– Naturen finns till för alla, men alla har inte fått chansen att upptäcka den än, säger Anna Molin, Scouternas projektkoordinator i Kristianstad. Vi vill ge fler barn och unga sammanhang utanför skolan, där de kan trivas, utvecklas och må bra. Det känns extra kul att få sprida den möjligheten just här i Kristianstad, som vi har så god relation till sedan lång tid tillbaka.

– Jag är väldigt glad över att Kristianstad får vara en del av den här satsningen. Kristianstads kommun har samarbetat med scoutrörelsen länge och vi har stort förtroende för scouternas sätt att arbeta. Jag har stora förväntningar på vad Scouterna tillsammans med Friluftsfrämjandet och Mentor Sverige kommer att kunna åstadkomma, säger Camilla Palm (M), kommunalråd Kristianstads kommun.

Ingår i stadsutveckling Näsby

I Kristianstads kommun ingår projektet i stadsutveckling Näsby, ett långsiktigt uppdrag där kommunen arbetar tillsammans med boende och verksamma för att utveckla Näsby till en hållbar stadsdel. Samarbetet med Scouterna är en del av genomförande av kommunens nyantagna friluftsplan, där ett viktigt mål handlar om barn och ungas tillgång till ett rikt friluftsliv.

Projektet kommer också ge högstadie- och gymnasieungdomar möjlighet att få en mentor – en förebild som kan ge stöd i frågor som skola, jobb och framtid.

– Nu söker vi vuxna med friluftsintresse som vill bli mentorer för ungdomar i åldern 13–19 år. Som gruppmentor matchas du med en grupp på fyra till sex ungdomar som är nyfikna på att lära sig mer om självledarskap med naturen som arena, säger Melissa Vedinlic, verksamhetskoordinator på Mentor Sverige.

Om Friluftsliv för framtidens förebilder

I projektet Friluftsliv för framtidens förebilder kommer tusentals barn och unga i Stockholm, Göteborg och Kristianstad, få chans att upptäcka naturen, få testa på nya äventyr, få nya vänner och mer tilltro till sin egen förmåga. Projektet finansieras av Postkodlotteriet och kommer att pågå till 2027. Syftet är att minska utanförskap och psykisk ohälsa, genom att ge barn och unga i områden med socioekonomiska utmaningar ökad möjlighet att delta i meningsfulla fritidsaktiviteter, uppleva friluftsliv och få ett större nätverk av stöttande vuxna omkring sig.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?