Polis och kommun ger löften

Artikeln publicerades 7 februari 2024

Polisen och Kristianstads kommun har undertecknat nya medborgarlöften för det kommande året. Här ges konkreta löften om bland annat trygghetsvandringar, åtgärder mot äldrebedrägerier och trafikkontroller.

Medborgarlöftena är en del av det fortsatta samarbetet med att skapa ett tryggare Kristianstad. Målet är att effektivt ta hand om de lägesbilder som genereras och genomföra åtgärder både på kort och lång sikt.

Jonas Ek, lokalpolisområdets chef, underströk vikten av samarbete mellan polis och kommun. Det formaliseras dels genom en flerårig samverkansöverenskommelse och årliga medborgarlöften.

– Medborgarlöftena är en av flera delar och är ett sätt att fånga och på allvar ta hand om de lägesbilder som vi tar fram. Vi har blivit bättre på att hitta och fylla i luckorna mellan våra respektive ansvarsområden och det gör oss mer effektiva både operativt och strategiskt, säger han.

Camilla Palm, kommunstyrelsens ordförande, betonade också vikten av långsiktighet i det gemensamma arbetet.

– Det här bidrar till att vi får kontinuitet i vårt gemensamma arbete. Våra medborgare ska kunna känna förtroende och tillit, sa Palm.

Syftet med medborgarlöftena är att effektivisera det brottsförebyggande arbetet. Medborgarlöftena innebär också att se till att aktiviteter genomförs för att för att minska brottsligheten i Kristianstads kommun och öka medborgarnas upplevelse av trygghet.

Enkätsvaren i polisens och kommunens trygghetsmätning 2023 visar på en positiv utveckling för totalt anmälda brott och trygghetsindex. I de medborgardialoger och trygghetsvandringar som gjordes under året uppger medborgarna att de största lokala problemen är upplevd otrygghet i offentlig miljö, droger och trafik. Många känner en generell känsla av otrygghet i sitt närområde och otrygghetskänslan leder till att de väljer att avstå från vissa aktiviteter.

Arbetet med ungdomar anses viktigt och framför allt då insatser mot narkotikaförsäljning och missbruk.

Många medborgare upplever stora problem i trafiken när det gäller felbeteenden, höga hastigheter och buskörning med ombyggda fordon.

Utifrån detta har kommunen och polisen valt att för 2024 låta medborgarlöftena bli snarlika löftena för 2023.

Det här är alltså vad man lovar att göra under året:

  • Polisen och kommunen kommer tillsammans eller på var sitt håll att genomföra förebyggande trygghetsvandringar eller platsbesök samt hitta åtgärder för att minska problematik.
  • Kommunen kommer att tillämpa metoder för att förebygga tobak- och alkoholdebut bland unga.

  • Kommunen kommer att fortsätta utveckla åtgärder för att minska nedskräpning och skadegörelse.
  • Polis och kommun ska fortsätta utveckla åtgärder för att öka tryggheten i centrum.
  • Polis och kommun ska gemensamt och med intresserade samverkanspartner genomföra åtgärder för att minska bedrägeribrott till äldre.
  • Polisen kommer att genomföra kontinuerliga trafikkontroller med fokus på hastighet, nykterhet, felbeteenden och motorburen ungdom.
    Kontrollplatserna ska, i den mån det går, styras av tips, önskemål och underrättelser från medborgare samt till platser som är särskilt olycksdrabbade.

Polisen och kommunen prioriterar utifrån problembild om var, när och hur samverkan och åtgärder ska utföras.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?