Oscar Nilsson blir biträdande kommundirektör

Artikeln publicerades 8 mars 2024

Oscar Nilsson, biträdande kommundirektör i Kristianstads kommun.

Oscar Nilsson blir Kristianstads kommuns nya biträdande kommundirektör efter att ha haft tjänsten som tillförordnad sedan juni 2023.

Oscar är uppvuxen på Ivö och bor sedan flera år i Bäckaskog med sin familj. Efter civilekonomexamen ledde intresset för samhällsfrågor honom till kommunsfären och han arbetade i flera skånska kommuner innan han fick tjänsten som ekonomidirektör i Kristianstad på sensommaren 2019. I juni 2023 utsågs han till tillförordnad biträdande kommundirektör.

– Jag är väldigt glad över att få Oscar vid min sida som biträdande kommundirektör. Han har de erfarenheter, kunskaper och det driv vi behöver. Oscar är bra på att se helheten och har kraft att genomföra det han säger att han ska göra, säger Anders Johansson, kommundirektör.

– Jag är väldigt glad över möjligheten att arbeta vidare med det här uppdraget. Att jobba med verksamhetsstyrning och bidra till samhällsutveckling är det viktigaste och roligaste jag vet. Att dessutom få göra det i den kommun jag är född och uppvuxen i, är en extra bonus. Jag kan kommunen och har ett stort intresse för övergripande samhällsfrågor, så det ger goda förutsättningar till att kunna göra ett bra jobb. Jag är ödmjuk inför utmaningen och samtidigt full av energi, säger Oscar Nilsson.

Mer information

Anders Johansson, kommundirektör, Kristianstads kommun, 0733-13 65 95
Oscar Nilsson, biträdande kommundirektör, Kristianstads kommun, 044-13 60 07.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?