Ny högskola mitt i centrum

Artikeln publicerades 15 februari 2024

Ett stråk öppnas mot Cardellsgatan och högskolan ryms i flera sammanlänkade byggnader.

Högskolan Kristianstad vill att ABK ska bygga det nya citycampuset mitt i Kristianstad. Den södra galleriadelen ersätts av fristående byggnader och stadsrummet öppnas upp.

Högskolan Kristianstad meddelade i dag att styrelsen har fattat ett tilldelningsbeslut inom ramen för hyresvärdsupphandlingen. Anbudet innebär en etablering av det nya citycampuset på tomterna Kristianstad Domus 4 och del av Kristianstad Domus 2, det vill säga tomtytor där en del av Galleria Boulevard i dag är placerad.

– Det här beskedet känns fantastiskt spännande och roligt. Jag är säker på att högskolan och ABK tillsammans kan skapa ett campus som ger ett lyft åt stadsbilden och ger livskraft till stadskärnan. Vi har lyckats driva igenom en framtidssatsning som kommer att få stor betydelse för Kristianstad, säger kommunstyrelsens ordförande Camilla Palm (M).

Beslutet att placera det nya citycampuset i centrala Kristianstad grundar sig enligt högskolans styrelse på flera faktorer, inklusive bedömd hyreskostnad, tillgänglighet, hållbarhet och möjligheten att skapa en levande och inspirerande studie- och arbetsmiljö för studenter och medarbetare.

Anbudsförslaget från AB Kristianstadsbyggens dotterbolag Boulevardfastigheter AB uppfyllde alla kriterier.

– Vi är otroligt glada att vi har vunnit upphandlingen och att vi kommer att få förtroendet att bygga och förvalta HKR:s nya campus, säger Christer Nilsson (M), ordförande i ABK.

Förslaget som lämnades i anbudet innebär att den delden av galleriabyggnaden som ligger söder om Cardellsgatan rivs för att öppna upp stadsrummet. I stället är tanken att bygga en högskola med flera olika ihoplänkade huskroppar som kan skapa ett mer luftigt och stadsmässigt uttryck än tidigare. Förslaget innebär också att det blir ett öppet och tydligt stråk mellan Lilla torg och Kulturkvarteret, med inbjudande torg- och parkytor med mycket vatten och grönska däremellan.

Kommunalrådet Camilla Palm förväntar sig att det nya högskoleområdet ska få stora positiva effekter för alla berörda när det står klart, enligt planerna till sommaren 2029.

– Det här blir en fantastisk miljö för högskolans studenter och medarbetare, men det kommer också att ge mervärden för kommunen och för handlare, fastighetsägare, boende och besökare i centrum, säger hon.

Läs mer om högskolestyrelsens beslut och se Sesam Arkitekters visionsskisser för campusområdet på ABK:s webbplats under länkarna.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?