Nordöstra Skånes kommuner ska bli oberoende av hyrpersonal

Artikeln publicerades 23 november 2023

Sjuksköterska tar blodtrycket.

Den 1 oktober införde Region Skåne stopp för inhyrning av sjuksköterskor. Nu ansluter sig Kristianstads kommun tillsammans med övriga kommuner i nordöstra Skåne till denna satsning. Målet är tydligt: att öka vårdkvaliteten och minska kostnaderna.

Användningen av hyrsjuksköterskor har ökat under flera år i Kristianstads kommun, en utmaning som delas med hälso- och sjukvården i hela landet. Brist på legitimerade sjuksköterskor och svårigheter att rekrytera har varit de främsta orsakerna till denna utveckling.

Gemensam insats för att stärka vården

En hög andel inhyrda sjuksköterskor kan innebära risk för sämre vårdkvalitet och bristande kontinuitet. Dessutom är det kostsamt. Därför har Kristianstads kommun tagit initiativ till att tillsammans med övriga kommuner i nordöstra Skåne, följa Region Skånes exempel och minska antalet hyrsjuksköterskor.

– Genom att agera tillsammans får kommunerna kraft att förändra situationen och frigöra medel för satsningar på egen personal och förbättring av vården, säger Michael Anefur, ordförande i omsorgsnämnden.

Bromölla var igår först ut av kommunerna med att officiellt fatta beslutet. För Kristianstads del sker det i samband med omsorgsnämndens sammanträde 13 december.

Väntetider kan påverkas något

Kommunernas patienter kan komma att märka av utfasningen under en övergångsperiod. Vissa väntetider kan till exempel tillfälligt bli något längre och eventuellt kan omprioriteringar behöva göras under en tid.

Införande i etapper

I Kristianstad fasas inhyrningen av sjuksköterskor ut i två etapper där man börjar med inhyrningen på dagtid från 1 februari. Inhyrningen på kvällar och helger fasas ut från 1 april.

När utfasningen är klar är målet att ha en stabil och varaktig bemanning på plats och klara grunduppdraget med egna medarbetare. Därefter ska kommunen bara hyra in personal vid tillfälliga arbetstoppar.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 18 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?