Kristianstads 3-5 åringar fick sjunga genom Kulturnyckeln

Artikeln publicerades 7 mars 2024

Kristianstads 3-5 åringar får sjunga genom Kulturnyckeln

Fotograf: Kennet Ruona

Under våren har förskolebarn i åldrarna 3-5 år deltagit i Kulturnyckelns program Rösträtt - Sång på förskolan, med rösträttscoacherna Anders, Mimi, Dan och Elinor. Rösträtt är utformat av Unga Musik i Syd och upplevelsen är en del av Kulturnyckeln, som möjliggör för barn och unga att ta del av kultur på skoltid.

Läsåret 2023/2024 deltar – liksom varje läsår – tusentals barn och elever från Kristianstads kommun i kulturarrangemang under skoltid. Det är föreställningar, konserter, föreläsningar, utställningar och workshops inom flera olika konstområden. Möjligheten att uppleva professionellt producerad kultur genom Kulturnyckeln är en viktig del i skolans kompensatoriska uppdrag gällande kultur och ger eleverna inte bara kulturupplevelser och tillgång till estetiska lärprocesser utan också god kännedom om kulturens platser i närområdet. Bland annat har förskoleklasserna fått se konst och deltagit i workshops på Kristianstads konsthall, årskurs 2 har besökt Kulturkvarteret och upplevt en konsert, årskurs 3 har sett en teaterföreställning på Kulturhuset Barbacka och årskurs 8 har träffat författare.

Rösten i fokus

Kulturhuset Barbacka är en av arrangörerna i Kulturnyckeln och ansvarar för flera årskursers programutbud i konstområdena scenkonst, teater, dans, musik och film. Ett av programmen är upplevelsen för 3-5 åringarna i kommunen där valet detta läsår föll på Rösträtt - Sång på förskolan, ett program utformat av Musik i Syd.

Barnen är som skattkistor

Dan Bonemark är en av fyra coacher som har under de senaste veckorna mött barn och pedagoger i Kristianstads kommun.

Det har varit jättekul! Barnen är våra skattkistor och kommer hela tiden med roliga idéer och coola tankar. Att barn får lära sig känna igen och använda sin röst i en grupp är superviktigt! Genom sången hör barnen sin egen röst och hur den kan låta. Då lär de sig hur deras röst kan påverka andra människor. Det är viktigt att utveckla sin egen röst både musikaliskt, men även att våga prata och att göra sin röst hörd i olika sammanhang.Dan märker att det är en stor skillnad på de förskolor som använder musik och sång mycket och de som inte gör det.

De barnen känner sig mer självklara i musikaliska sammanhang. Det är också viktigt att personalen är med på konserterna och visar sitt engagemang. Då blir barnen säkrare och vågar hänga med mer.

Goda samarbeten berikar

Under de gångna veckorna har barnen besökt Kulturhuset Barbacka eller en annan spelplats i närheten av sin förskola, och där fått träffa en av de fyra röstcoacherna.

Vi är väldigt tacksamma över samarbetet med filialbiblioteken i Tollarp, Degeberga, Arkelstorp och på Gamlegården, säger Erika Lundvall, kulturproducent. Dels handlar det om att barnen inte ska behöva åka för långt, men också att det är positivt för barnen att uppleva sitt närmaste bibliotek genom ett kulturarrangemang. Vi är också glada att vi i Åhus har möjlighet att samarbeta med Aoseum som har en väldigt fin lokal för sammanhanget. Det är bra för barn att få komma till kulturens olika platser i sitt närområde, fortsätter Erika.

Rösträttscoach Dan Bornemark sjunger ut tillsammans med förskolebarn i Kulturnyckelns program Rösträtt - sång på förskolan.

Rösträttscoach Dan Bornemark sjunger ut tillsammans med förskolebarn i Kulturnyckelns program Rösträtt - sång på förskolan.

I Kulturnyckeln är varje årskurs kopplade till ett konstområde, till exempel konst för årskurs 5 och film för årskurs 7. För barnen i förskoleåldern varvas det däremot mellan olika konstformer. Erika förklarar:

Vi brukar prova olika konstformer för barnen i förskolan. Vi väljer ofta att programmera dansföreställningar eftersom det är en konstform som barn kan uppleva oavsett var de ligger i sin språkliga förmåga. Nu ville vi se hur Rösträtt skulle fungera och förhoppningen var att den också skulle vara språkstärkande samtidigt som barnen fått använda det instrument som de alltid har med sig, sin röst.

2679 barn och 477 pedagoger har varit anmälda till att sjunga ut i årets kulturgaranti för förskola 3-5 år, och därmed lära känna sin alldeles egen unika röst. Torsdag 7 mars tar Kulturhuset Barbacka emot den allra sista gruppen av barn för den här gången.

Stort tack till alla förskolor som deltagit!

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 16.00
Hjälpte informationen på sidan dig?