Kristianstad och Östra Göinge förlänger avtal för dricksvatten

Artikeln publicerades 15 mars 2024

Anna Borg, Merete Tillman, Jimmy Källström och Mikael Torberntsson

För att säkra dricksvattenförsörjningen och stärka det regionala samarbetet ska Kristianstad fortsätta leverera dricksvatten till Östra Göinge fram till 2044.

Det ursprungliga avtalet mellan kommunerna tecknades redan 2001. Sedan dess har Kristianstad dagligen levererat 2 miljoner liter dricksvatten till Östra Göinge. Avtalet sträckte sig ursprungligen till 2034, men i torsdags tecknades det om för att sträcka sig ända till 2044 – med en öppen option om förlängning.

- Vi behöver säkra vår dricksvattentillgång. Det är inte alla kommuner som har en granne med så god tillgång på grundvatten så det känns mycket bra att förlänga avtalet. Det ger oss god framförhållning i den här viktiga frågan, säger Merete Tillman, kommundirektör i Östra Göinge kommun.

Prisnivåerna och modellen för debiteringen är ändrad i och med det nya avtalet. Debiteringen ska följa den i Kristianstad gällande VA-taxan och på så sätt behöver inte avtalen göras om för att ta höjd för eventuella kostnadsutvecklingar.

- Vi har goda förutsättningar för att producera dricksvatten och har stora vattenverk. Då är det naturligt för oss att hjälpa till, vi kommuner behöver stärka det regionala samarbetet, säger Jimmy Källström, förvaltningschef för Kristianstads tekniska förvaltning.

- Vi har dessutom en högre förutsägbarhet idag, med beslutade taxejusteringar ända fram till 2030, vilket är tacksamt när man ska basera en avtalsrelation på en taxa, säger Jimmy Källström, medan Merete Tillman nickar instämmande.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 15 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?