Kraftsamling för att fånga upp ungdomar i riskzon

Artikeln publicerades 1 december 2023

Jonna Persson, koordinator för SSPF, informerade i en fullsatt sessionssal.

Under fredagen bjöds det in till en inspirationsdag gällande samverkansmodellen SSPF Socialtjänst - Skola - Polis - Fritid. En modell för att fånga upp ungdomar i riskzon för normbrytande beteende, kriminalitet och missbruk.

Intresset var stort för den nya satsningen SSPF. Hela Sessionssalen i Rådhus Skåne var fylld till bredden med kommunanställda, anställda i de kommunala bolagen, politiker och poliser som ville veta mer. Modellen ska börja användas efter årsskiftet och Kristianstads kommun blir då en av de 180 kommuner där man arbetar med SSPF-modellen i sitt förebyggande arbete med ungdomar på glid i riskzonen.

Arbete och välfärd, barn- och utbildning, kultur- och fritidsförvaltningen genom Kristianstads fritidsgårdsforum och tillsammans med polismyndigheten har valt att satsa på SSPF i Kristianstads kommun och att ovanstående parter ska vara en aktör i denna modell. Modellen syftar till att förhindra och att förebygga att ungdomar hamnar i kriminalitet, rekryteras till kriminella gäng, missbruk eller utveckla ett socialt nedbrytande beteende.

– Genom en formaliserad samverkan ökar den tidiga upptäckten av unga i riskzon och därigenom minimeras risken att dessa unga faller mellan stolarna, menar Jonna Persson som är kommunens koordinator. Målet är ungdomarna ska ha en fungerande skolgång och ha ett fritt liv från kriminalitet och droger. Målet är också att de unga ska må bra.

Det nya sättet att arbeta riktar in sig på barn och unga i åldrarna 12 till 20 år och kommer att starta i ett skolområde på grundskolan. När arbetet rullat igång där, så växer det till nästa skolområde. Så småningom är tanken att det även ska växa till gymnasienivå.

Arbetet kommer att bedrivas på tre nivåer:
– Vi kommer att arbeta för att skapa oss en allmän bild av vad som händer i samhället. Vi kommer också att jobba på gruppnivå, kallat nödstopp och kan handla om en grupp ungdomar som väckt oro hos någon av aktörerna, exempelvis hos fältgruppen, en rektor, eller en idrottsförening. Och den tredje nivån är arbete inriktat på en specifik individ, berättar Jonna Persson.

Aktörer från SSPF i Uppsala var också på plats för att berätta om deras mångåriga arbete med modellen.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?