Klart med ny VA-chef

Artikeln publicerades 21 december 2023

Va-chef på tekniska förvaltningen

Den 1 mars 2024 tillträder Pernilla Bratt som ny VA-chef i Kristianstads kommun. Hon kommer senast från en tjänst som VA-chef i Lidköpings kommun.

Sommaren 2023 aviserade kommunens VA-chef Lars Svensson att han hade för avsikt att kliva av sitt uppdrag för att i stället fortsätta som strateg på VA-avdelningen. Under hösten påbörjades rekrytering av en ny VA-chef och nu är det officiellt att det blir Pernilla Bratt. Processen har varit klar sedan en tid tillbaka men har inte kunnat kommuniceras förrän nu, eftersom tjänsten är säkerhetsklassad. Pernilla har - utöver sin VA-chefstjänst i Lidköping - arbetat inom VA-branschen i olika roller sedan 1999 och dessförinnan arbetade hon på Svenska miljöinstitutet.

- Det är roligt att äntligen kunna vara öppen med att jag börjar i Kristianstad, för jag har fått förbereda min flytt i smyg fram tills nu. Jag ser fram emot att börja, ni har så många intressanta VA-frågor på gång, exempelvis avtal med processindustrier, dricksvattenförsörjningen längs kusten och digitaliseringsmöjligheterna, säger Pernilla Bratt

- Jag är glad att vi knutit Pernilla till vår organisation. Hon tar med sig både lång erfarenhet och en stor dos affärsmässighet. Det är två viktiga egenskaper som vi värdesätter, säger Jimmy Källström, förvaltningschef på tekniska förvaltningen där kommunens VA-avdelning är placerad.

Pernilla tillträder tjänsten rent formellt den 1 mars 2024, men kommer att göra flera besök i vår kommun innan dess.

- Utöver att jag ser fram emot min nya tjänst, så ser jag fram emot att efter många år flytta tillbaka till Skåne, säger Pernilla Bratt, som är bördig från Lund.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?