Jämförbart besök av flera kommuner

Artikeln publicerades 10 november 2023

Presidierna i Kalmars, Karlskronas, Växjös och Halmstads kommuner besökte Kristianstad under två dagar i november 2023.

Alla Sveriges 290 kommuner lyder under samma kommunallag men har olika förutsättningar. Genom att utbyta erfarenheter och lära av varandra kan alla bli bättre. Kristianstads kommun har ett långtgående samarbete med Kalmar, Karlskrona, Växjö och Halmstads kommun, kallat 3KVH.

De kommunerna har många likheter med Kristianstads kommun i exempelvis storlek och befolkningsmängd vilket ger goda möjligheter att jämföras med varandra.

Det finns ett samarbete och utbyte mellan flera förvaltningar och nämnder i nätverket 3KVH. I dagarna stod Kristianstads kommuns fullmäktigepresidium värd för en träff. Berörda politiker och tjänstepersoner samtalade bland annat om rutiner för kommunfullmäktige, revision och det stundande valet till Europaparlamentet. Besökarna fick också ta del av nybyggnationer, se sviterna av stormen och få mer kunskap om utbyggnaden av vallskyddet som ska skydda Kristianstad för översvämningar.

– Det är väldigt givande att utbyta erfarenheter med personer i samma roll på andra kommuner. Vi har liknande utmaningar och möjligheter. Tillfällen som de här ger oss möjlighet att lära av varandra och utvecklas, säger Bo Silverbern (M), kommunfullmäktiges ordförande Kristianstads kommun.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?