Imagine Summit 2024

Artikeln publicerades 7 mars 2024

Under rubriken Tillsammans blir vi framgångsrika samlades ett hundratal personer från akademi, näringsliv, offentliga och idéburna organisationer i Rådhus Skåne. Syftet var att dela med sig av erfarenheter, lösa gemensamma utmaningar och hitta nya sätt att samarbeta.

Under onsdagen summerades 2023 års projekt i Imagine Summit i Rådhus Skåne. Syftet var att dela med sig av erfarenheter, lösa gemensamma utmaningar och hitta nya sätt att samarbeta framåt. Allt under temat Tillsammans blir vi framgångsrika.

Dagen inleddes av Anneli Orrung Wallin, prorektor på Högskolan Kristianstad, och Eva-Marie Hagström, chef för avdelningen tillväxt och hållbar utveckling i Kristianstads kommun. Eva-Marie inledde med att poängtera hur viktigt det är att tänka utanför boxen:

– Det är fantastisk roligt att ni är här. Det är viktigt att akademi, näringsliv, kommun och civilsamhälle tillsammans tänker utanför boxen utifrån de utmaningar vi ser i samhället. Idag ska vi tillsammans komma på spännande lösningar som möjliggör en hållbar tillväxt, säger Eva-Marie Hagström, avdelningschef tillväxt och hållbar utveckling, Kristianstads kommun.

Föreläsningar för gemensam förståelse

Förmiddagen ägnades åt föreläsningar för att alla skulle ha en gemensam förståelse och kunskap inför eftermiddagens workshop. Bland annat föreläste Linnéa Skoogh, projektledare för Klimatneutrala Kristianstad 2030, om hållbar omställning med utmaningen att sluta prata och börja göra när det handlar om att minska sin klimatpåverkan.

Dagens längsta applåd fick Mohamed Abdi, initiativtagare och projektledare för Kreativa Kvarter. Kreativa Kvarter är ett projekt som syftar till att lyfta fram unga talanger och deras idéer från området Gamlegården i Kristianstad. Målet är att skapa framtidshopp bland barn och ungdomar genom att tillsammans med lokala partners erbjuda en möjlighet att förverkliga sina idéer och talanger.

Imagine

Den sista delen av dagen var en övning inför kommande samarbeten och möjligheter i ett upplägg som kallas just Imagine. Det är en metodik som genererar nytänkande och konkreta lösningar. Med stöd av förmiddagens talare och verktyg guidades åhörarna på ett strukturerat sätt fram till lösningar som gynnar alla. I olika grupper diskuterades bland annat hållbar livsmedelsproduktion, hälsa, framtidens stad och samhälle samt ung drivkraft och entreprenörskap.

Om konferensen

Imagine Summit är ett samarbete mellan Högskolan Kristianstad, Kristianstads kommun och Krinova Incubator & Science Park.

I år hade konferensen även en internationell prägel då Högskolan Kristianstad är ett Europauniversitet sedan 1 januari 2024 genom alliansen COLOURS. Genom COLOURS samarbetar Högskolan Kristianstad med åtta andra lärosäten i Europa, bland annat kring de frågor som tas upp på Imagine Summit. Kristianstads kommun och Krinova Incubator & Science Park är högskolans partners i COLOURS.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?