Hyresavtal granskat av Konkurrensverket

Artikeln publicerades 15 mars 2024

Rådhus Skåne sett från Stora torg

Eftersom Fristorpsskolan inte längre kan användas för skolverksamhet och Allöskolan långt ifrån är klar, hyr kommunen lokaler på högskolans område. I lokalerna bedrivs anpassad skola för högstadieelever.

När Fristorpsskolan behövde ersättas, tecknade Kristianstad kommun ett avtal om att hyra lokaler på högskolans område för elever som går anpassad skolgång, tidigare kallad särskola. I samband med detta behövde också lokalerna iordningställas för att fungera för barnen. Dessa avtal har nu granskats av Konkurrensverket.

Efter granskningen har Konkurrensverket synpunkter på det som rör själva anpassningen av lokalerna. Konkurrensverkets preliminära yttrande menar att upphandlingen har gjorts på ett felaktigt sätt.

Kristianstads kommuns ståndpunkt

Kristianstads kommun håller inte med om Konkurrensverkets synpunkter och menar att lagstiftningen har följts.

– Vi välkomnar prövningen och anser att vi har gjort korrekta bedömningar under resans gång. Detta berör ett område i lagstiftningen som är komplext och som saknar tydlig rättslig vägledning. Vi kommer nu att svara på Konkurrensverkets preliminära bedömning, säger Hannes Olbers, tf ekonomidirektör Kristianstads kommun.

I det preliminära yttrandet föreslår Konkurrensverket en upphandlingsskadeavgift på två miljoner kronor, om ärendet går vidare till förvaltningsdomstolen för prövning och ett vite blir aktuellt.

Skolans verksamhet påverkas inte

Verksamheten i lokalerna påverkas inte på något sätt av detta.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?