Fullt hus när erosionen diskuterades i Åhus

Artikeln publicerades 19 februari 2024

Dialogmöte om erosion på Åhusgården.

Åhusgården var nästan fullsatt på fredagens dialogmöte om erosion. På mötet berättade hållbarhetschefen Magnus Lund och ekologen Ulrika Hedlund om olika typer av erosion, hur förhållandena ser ut just i Åhus och vilka åtgärder Kristianstads kommun arbetar med.

De två åtgärder som diskuterades mest under mötet var att genomföra strandfodring och att anlägga stenrev. Strandfodringen är planerad att ske söder om Revhaken och stenrevet är planerat att läggas utanför Äspet, mellan Snickarehaken och Revhaken. Båda åtgärderna kräver tillstånd och processerna är långa och komplicerade.

Länsstyrelsen Skånes vattenhandläggare Carl Lindqvist berättade att anläggande eller förstärkning av erosionsskydd i de flesta fall kräver tillstånd från Mark- och miljödomstolen. Det gäller oavsett om det är kommunen eller privata fastighetsägare som ska genomföra åtgärder.

Efter presentationerna följde frågor och diskussioner. Många frågor och synpunkter fördes fram och deltagarna uttryckte en frustration över att arbetet går långsamt framåt. Både Kristianstadsbladet och P4 Kristianstad var på plats för att rapportera.

Magnus Lund tycker att mötet blev konstruktivt:

– Att ha en gemensam lägesbild kring ansvar och utmaningar är oerhört viktigt när det gäller så komplicerade frågor som erosion. Jag upplevde att vi fick en bra grund under mötet och att det är något vi kan bygga vidare på framöver i det fortsatta arbetet.

Förhoppningen är att dialogen utvecklas samtidigt som Kristianstads kommun arbetar vidare med tillståndsprocesserna.

– Vi har förståelse för oron som människor känner och vi vill att alla ska veta att skyddet av kusten är högt prioriterat. Vi gör allt vi kan för att driva åtgärderna framåt, säger Magnus Lund.

Artiklar och inslag om mötet:

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?