Första spadtaget för Allöskolan

Artikeln publicerades 15 mars 2024

Kommunstyrelsens ordförande Camilla Palm, rektor Linus Bromander och elever från Centralskolan tog första spadtaget för Allöskolan.

Kommunstyrelsens ordförande Camilla Palm, rektor Linus Bromander och elever från Centralskolan tog första spadtaget för Allöskolan.

Under fredagen togs det första spadtaget för Allöskolan. En skola som planeras tas i bruk läsåret 2026/2027.

Kommunstyrelsens ordförande Camilla Palm (M) var på plats för att tillsammans med elever och byggherren Thages ta det första spadtaget för Allöskolan.

– Jag bor ett halvt kvarter härifrån så jag kommer att följa bygget med stor nyfikenhet, berättade Camilla Palm. Jag är också väldigt glad att det är en entreprenör från trakten som är byggherre.

Thages var stolta över att vara entreprenör för den fjärde skolan på sju år. Ägare Anders Andersson gav en uppmaning till eleverna som var där, elever från Parkskolan och Centralskolan som kan komma att gå där i framtiden:

– Plugga nu ordentligt, det är viktigt för framtiden, men var också rädda om skolan så att den håller sig fin i många år.

Det är en stor skola som håller på att byggas och det är en rejäl satsning från kommunens sida. Skolan är tänkt att vara en skola för så väl grundskola som anpassad skola med plats för runt 600 elever.

Rektorn för en av de anpassade grundskolorna Norretullskolan A, Linus Bromander, vars elever så småningom ska flytta in i skolan berättade om skolans vision:

– Trots att vi är olika ska vi vara en skola där alla blir den bästa versionen av sig själv.

Fakta

Allöskolan är en planerad 7–9 skola med 6 paralleller, totalt 18 klasser och cirka 540 elever. Därtill är Allöskolan planerad för 50 elever i anpassad grundskola 7-9.

Allöskolan kommer innehålla olika verksamheter men kommer att agera som en enhet. På skolan ges möjlighet för eleverna att självständigt använda hela skolan utifrån sina egna förutsättningar. Detta lyckas genom att erbjuda en tillgänglig och socialt trygg miljö. En miljö där elever och per­sonal naturligt rör sig tillsammans i hela skolan.

Slöjdsalar, salar för moderna språk, specialsalar samt hemkunskapssalar planeras även att nyttjas av elever från andra skolor i centrala Kristianstad. Även sporthallen kan komma att an­vändas av elever från närliggande skolor.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?