Årets vinnare av Miljöpriset

Artikeln publicerades 11 april 2024

Bild på Mattias Bengtsson, vinnare av miljöpriset 2024, stående bredvid den faunadepå han har anlagt.

Med årets miljöpris vill miljö- och hälsoskyddsnämnden uppmärksamma Mattias Bengtsson som sedan 2021 arbetar som banchef på Araslöv Golf & Resort.

Motiveringen lyder :

Mattias arbete är ett mycket gott exempel på hur man med engagemang och framåtanda kan kombinera ett områdes användning som golfbana med att gynna biologisk mångfald och stärka grön infrastruktur. Mattias arbete med att sprida information om de naturvårdsinsatser som genomförts bidrar dessutom till att öka kunskapen om biologisk mångfald hos såväl medlemmar som andra golfklubbar.

Några exempel på de insatser som Mattias genomfört är:
- skapat sandblottor för att gynna sandlevande insekter, bland annat solitära bin
- satt upp stort antal starholkar i syfte att främja biologisk bekämpning av harkrankslarver
- anlagt faunadepåer och tagit fram informationsskyltar till dem
- satt upp fladdermusholkar och arrangerat fladdermusvandringar tillsammans med Kristianstads vattenrike
- satt upp en storkplattform

Om miljöpriset

Kristianstads kommun delar sedan 1992 ut ett årligt miljöpris på 10.000 kronor. Miljöpristagaren utses av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljöpriset ska delas ut till den person eller de personer som på ett dokumenterat sätt har uträttat en för Kristianstads kommun betydelsefull insats inom miljöområdet. Priset kan även tilldelas ett företag, en organisation, en förening eller en skolklass.


Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?