37 föreningar får dela på två miljoner

Artikeln publicerades 19 december 2023

Rådhus Skåne vy från Stora Torg

I oktober 2023 beslöt kommunstyrelsen att ge ett extra bidrag riktat till idrotts- och kulturföreningar inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Nu har föreningarna fått besked om sina ansökningar.

– Föreningslivet är otroligt viktigt för att arbeta med de samhällsutmaningar vi har. Föreningslivet skapar sammanhang och meningsfull fritid för många människor och det viktiga arbetet ska självklart stöttas, säger Camilla Palm (M), kommunstyrelsens ordförande.

37 föreningar har fått dela på de två miljonerna. För att så många föreningar som möjligt skulle få ta del av bidraget, sattes ett tak på 250 000 kronor per förening. Kommunledningskontoret har tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen hanterat ansökningarna.

Vid eventuella frågor, vänligen vänd er till Ebba Svensson, planeringsstrateg, på kommunledningskontoret.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 26 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?