Skolbiblioteket på Christian 4:s Gymnasium är en levande del av skolan och dess atmosfär. Med sin centrala placering utgör biblioteket en viktig mötesplats för studier.

Biblioteket är en integrerad del av skolan och ett verktyg i det dagliga skolarbetet. Det är till för alla, både elever och personal. Du kan studera i vårt fina bibliotek, låna böcker, läsa dagstidningar eller använda våra digitala resurser för att söka och finna information.

Biblioteket på Christian 4:s Gymnasium arbetar aktivt för att bli en del av elevernas undervisning när det gäller informationssökning och källhantering.

Vi arbetar med läsfrämjande insatser i form av att bevaka och köpa in aktuell skön- och facklitteratur,  arbetar med boktips och inplanerade bokprat för klasser tillsammans med lärarna.

En viktig del i bibliotekets arbete är att stötta elever som har behov av att lyssna på böcker eller av böcker med ett enklare språk. Det gör biblioteket genom att skapa konton för egen nedladdning av talböcker i Legimus och till Inläsningstjänst där man kan lyssna på sina läromedel. Men också genom att bevaka och utveckla bokbeståndet av lättläst litteratur.

Hjälpte informationen på sidan dig?