Humleslingan på egen hand

En kulturhistorisk resa i Ivösjöbygden! På vackra vägar runt Skånes största sjö - Ivösjön - går Humleslingan en bilväg på cirka 5 mil. Här finner du Sveriges enda humletorka tillsammans med ett 40-tal andra sevärdheter.

Lyssna gärna på ljudfilerna nedan för en härligare upplevelse. På Humleslingekartan finns fler besöksmål att upptäcka längs slingan runt Ivösjön. Kartan hittar du under länkar.

Trolle Ljungby slott

Slottet ligger på slätten öster om Kristianstad. Vidsträckta odlingsfält, alléer och bebyggelser runt renässansslottet ger området dess speciella karaktär. I anslutning till slottet finns en medeltidskyrka.

Kjugekull

På Kjugekull finns storslagen natur med fantastisk utsikt. Tre olika strövstigar med faktapunkter, hembygds- och utemuseum och fornminnen ger många möjligheter till upplevelser. Området anses vara ett av Europas bästa för bouldering, en form av klättring. En naturskön vandringsled löper mellan Kjugekull och Bäckaskog slott.

Bäckaskog slott

Slottet ligger vackert på näset mellan Oppmannasjön och Ivösjön. På 1200-talet flyttade munkar från Vä hit och uppförde ett nytt kloster, idag en del av slottet. Karl XV hade sitt sommarresidens och lustslott här i mitten av 1800-talet, då slottet hade sin storhetstid. Slottet med sin vackra slottspark, paradvåning, 1700-talsstall, klosterkapell, hotell och restaurang är öppet för allmänheten.

Havsdrakarnas Hus, Bromölla

Besök Havsdrakarnas Hus och gör en tidsresa 80 miljoner år tillbaka i tiden. Utställningen visar fossil, bilder och modeller från vad Krithavets djurliv lämnade efter sig i vår bygd. Kom in och möt en havsdrake!

Gudahagen

Ett område som troligen har bestått av 250 resta stenar och rösen. Gudahagens ursprung och funktion har inte kunnat fastställas men man har påträffat gravar från både järnålder och kristen tid. I folktradition utpekas Gudhagen som offerplats eller hednatempel. 

Humletorkan

Humletorkan i Näsum byggdes 1926 och drevs av Föreningen för Svensk Humleodling. Odling av humle har förekommit i stora delar av Skåne men koncentrerades senare till Näsumtrakten. 1927 fanns 78 odlingar kring Näsum. Under andra världskriget ökade humleodlingen. Efter krigsslutet ökade importen och de svenska odlarna tvingades 1959 upphöra med verksamheten. Kaffeservering, vandrarhem och hantverk.

Blistorp (by och gravkapell)

Mitt i Blistorp, i den norra delen av Bromölla kommun, ligger Blistorps kapell. Det korsformiga kapellet i gråsten uppfördes år 1804 av köpmannen och industriidkaren Valentin Textorius och dennes maka. Kulturlandskapet kring byn och Blistorpasjön är omgivet av stora bokskogar och korsas av många välbevarade stengärden.

Vånga

Vånga kyrka vars äldsta delar daterar sig från 1200-talet fick sin nuvarande utformning 1867. Sevärt i kyrkan är Per Siegårds stora fresk, där Kristi förklaring förlagts till det mjukt böljande landskap som man har utsikt över från kyrkbacken.

Ivö

Skånes enda landsvägsfärja går till Skånes största ö, Ivö. Turen tar 7 minuter. Färjan heter Karna efter kvinnan som för 100 år sedan brukade ro över sjön kvällar och nätter, om man knackade på rutan till stugan ovanför färjeläget i Barum.

Ivöklack

På Ivö klack finns flera utmärkta olika långa vandringsleder med rastbänkar och vackra utsikter över Ivösjön. Vandringen längs lederna är medelsvår och bitvis konditionskrävande då den leder upp till 133 m ö h. I det övergivna kaolin- och kalkbrottet går det att leda fossiler som minne av besöket.

Biskopskällaren

Biskopskällarenligger vid Hovgården 2 km sydost om Ivö kyrka. Av den praktfulla borgen Ivöhus återstår nu endast ruinen av bottenvåningen. Den uppfördes av den danska ärkebiskopen Andreas Sunesen, som svårt sjuk tillbringade sina sista år på Ivö på 1200-talet.

Du kan även lyssna på en ljudfil om Edenryd. En bonus!

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 24 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?