Degeberga på egen hand

I Degeberga, ett par mil söder om Kristianstad, finns flera utflyktsmål och vandringsleder. Du guidas till tolv besöksmål som du kan läsa mer om. Det finns även ljudfiler med mer information.

Missa inte att lyssna på ljudfilerna nedan för en härligare upplevelse. Ljudfilerna finns även samlade under rubriken Relaterad information i en komprimerad mapp för snabbare nerladdning. Texten finns också i en nedladdningsbar pdf.

Forntida Degeberga

I norra Degeberga, på Domarringsvägen, ligger ett fornminne av stenar som kallas just domarringen, men som arkeologerna nu anser är en skeppssättning. Några hundra meter väster om denna gjordes 2011 en häpnadsväckande upptäckt. Då hittades en minst 185 meter lång stolprad från folkvandringstiden, ungefär 500 år efter Kristus, som tyder på att platsen haft stor betydelse. Ännu vet inte arkeologerna exakt vad radmonumentet är för någonting, men de gör jämförelser med historiska platser som Gamla Uppsala och Anundshög vid Västerås. Degebergas historia är på väg att skrivas om. En stridsyxegrav i området visar att trakten var befolkad redan 2500 år före Kristus.

Ljudfil - Forntida Degeberga

Baltiska huset

Högst upp på Tingsvägen som skär genom Degeberga från norr till söder, ligger Baltiska huset. Det är det gamla äggpackeriet, en gång Degebergas förnämsta industri, som också var bostad åt entreprenören Enoch Flygare. Huset med de stora grå trappstensgavlarna är ett av få kvarvarande minnen av 1914 års Baltiska utställning i Malmö, där det fungerade som restaurang tills utställningen slog igen på grund av första världskriget. Enoch Flygare köpte det och lät bygga upp det på nytt i Degeberga.

Ljudfil - Baltiska huset

Degeberga kyrka

Degeberga kyrka byggdes i slutet av 1100-talet och renoverades i mitten av 1800-talet. I dag är kyrkan mest känd för hur den renoveringen totalt förändrade kyrkans ursprungliga utseende. Här finns en predikstol från 1592 som skänktes när Henrik Brahe på Vittskövle slott frisknade till efter en svår sjukdom. Här finns också ett altarskåp från 1920-talet med fem skulpturer av den kände konstnären Ivar Johnsson.

Ljudfil - Degeberga kyrka

Degeberga backar

Degeberga backar med Söndre klack, eller Sockertoppen som den också kallas, utgjorde paradiset, Körsbärsdalen, i filmen Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren. Här finns två vandringsleder, längs den slingrande Forsakarsån eller över den mer krävande Söndre Klack. Kullarna formades för tusentals år sedan av mäktiga isälvar och är idag ett av få sandstäppsområden i Sverige, som stått emot både militärövningar och grusindustri. Degeberga backar är sedan 2008 naturreservat.

Ljudfil - Degebergabackar

Järnvägen och banvallen

Järnvägen blev startskottet för Degebergas moderna utveckling. År 1881 stod bansträckan klar från Karpalund till Degeberga. Den kostade 700 000 kronor, inklusive lok och vagnar.

År 1900 var förlängningen till Brösarp, Östra Skånes Järnvägar, färdig. I dag är spåren borta och banvallen runt Degeberga backar en idyll och en del av den vackra cykelleden mellan Kristianstad och havet vid Maglehem.

Ljudfil - Järnvägen

Flora och fauna

I de lätta sandjordarna på Degeberga backar trivs en rad rara arter som sandnejlika, sandlilja och tofsäxing. Backsippan är talrik på senvåren och under sommarkvällarna doftar backtimjan.

Här lever en rik fauna av dyngbaggar, som månhornsbaggen, och här kan man få möta sandödlan, vår största ödla som kan bli 22 centimeter lång. Kungsfiskare, strömstare och stenskvätta är några av fågelarterna som trivs i området

Ljudfil - Linne flora och fauna

Forsakarsravinen

Forsakarsravinen är naturreservat sedan 1929. En strid älv från inlandsisens tid har skurit ut ravinen ur berget och bildat Skånes två högsta vattenfall med 7,4 respektive 10.6 meters fallhöjd. Miljön vid Forsakar med ravinen, bäcken och fallet, har gett upphov till en rad folksagor och sägner med jättar, pysslingar och andra skogsväsen. Efter istiden kom jättarna till bygden och en vacker jätteflicka förälskade sig i en stilig människopojke. Hon grävde ut en grotta där de hade sina hemliga kärleksmöten, men en svartsjuk jätte grävde ett dike, ledde om en bäck och släppte på vattnet som dränkte dem i hålan. Så uppstod Forsakarsfallet enligt gammal folktro.

Ljudfil - Ravinen

Hembygdsparken

Hembygdsparken i Mörkavadsåns dalgång har ett tiotal intressanta byggnader med allehanda gamla föremål. Vagnmuseet med vagnar från bland annat traktens slott är ett populärt besöksmål, men här finns också skulptören Ivar Johnssons ateljé från Segesholm och ett museum med en stor samling av Ivar Johnssons konst.

Ljudfil - Hembygdsparken

Degeberga marknader

Degeberga är en gammal och traditionsrik marknadsplats i östra Skåne. Degeberga marknad är en av de stora skånska familjemarknaderna i början av juli månad. I hembygdsparken hålls också en av Sveriges största antik och samlarmarknader med uppemot 400 utställare och årligen cirka 20 000 besökare.

Ljudfil - Degebergamarknad

Spelmansstämman

Helgen före midsommar är det traditionell spelmansstämma i Degeberga hembygdspark. Varje år. Stämman har sina rötter i början av 1980-talet. Klockan tolv, natt, mot söndagen ringlar sig musiken ned mot Mörkavadsbäcken för näckaspel i en förtrollande inramning som inte kan fås någon annanstans.

Ljudfil - Spelmansstämman

Mörkavad

Mörkavad, nedanför hembygdsparken, var en gång ett samhälle som till och med växte sig större än själva Degeberga. Här samlades de som arbetade på de stora godsen, fattigfolket, och här byggde de sina egna enkla backstugor av lera. Emelie är den mest kända av Mörkavadsborna. Hon fick jobb vid Bäckaskogs slott och blev en i raden av kung Karl XV:s älskarinnor. Författarinnan Eva Waldemarsson har porträtterat Emelie från Mörkavad.

Ljudfil - Mörkavad

Vittskövle slott

Några kilometer öster om Degeberga ligger en av Skånes vackraste renässansborgar, Vittskövle slott. Det har hundra rum, anor från 1550-talet och den danska släkten Brahe. Ännu i dag är det privatbostad. Nu heter släkten Stjernswärd. Många färgstarka personer knyts till slottet, en av dem var Christian Barnekow som sägs ha gett sin häst och sitt liv för den danske kungen Christian IV. Han höggs ned av svenskarna. Hans sonson, som också hette Christian Barnekow, blev istället svensk hovrättspresident och togs upp i det svenska Riddarhuset. Slottsparken är öppen för besök.

Ljudfil - Vittskövle

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 17 jun kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll