Söderportgymnasiet

Bredden i vårt utbud öppnar portarna för gränslös kunskap.

Söderportgymnasiet, den vackra skolan mitt i centrala Kristianstad, öppnar portarna för tre mycket spännande och utvecklande gymnasieår. Gymnasiestudier innebär ett stort eget ansvar, men snart märker du också hur lätt det är att trivas på Söderportgymnasiet. Hur det är att vara en Söderportare. En gång Söderportare, alltid Söderportare.

Vi önskar dig lycka till med dina studier på Söderportgymnasiet! Ta vara på möjligheterna att påverka din framtid. 

Aktuellt