Om Musikskolan

Huset där Musikskolan huserar. Östra Boulevarden 13, innanför C4-gymnasiet.

Huset där Musikskolan huserar. Östra Boulevarden 13, innanför C4-gymnasiet.

Musikskolan undervisar barn och ungdomar i musik, sång, dans och musikal. Vi har något som passar de allra flesta och försöker vara lyhörda och utvecklas med nya trender i samhället. Lägsta ålder för att spela ett instrument enskilt hos oss är vanligen 6 år om inget annat anges. Grupper erbjuds redan från 2 års ålder.

Kommunala musikskolan i Kristianstad startade 1970. Här arbetar strax under 30 pedagoger som varje vecka träffar ca. 650 barn och ungdomar i enskilda lektioner, grupper och ensembleverksamhet. Det finns över 18 olika slags instrument att spela här.

Tillsammans med Kulturhuset Barbacka ges ett komplett kulturutbud för barn och ungdomar i Kristianstads kommun.

Musikskolan står för musik, sång och musikal och lite dans medan Barbacka har det mesta inom dans, teater, bild och konst.

Kurser och undervisning

Musikskolan erbjuder undervisning i musik för barn och ungdomar i åldern 2 – 20 år. Från 2 års ålder finns det musikundervisning i grupp, då med fokus på sång och rörelse. Instrument kan man börja med från och med det år man fyller 6 år. Olika instrument kräver lite olika förutsättningar och därför skiljer sig åldersgränsen åt för när det är möjligt att börja spela. Det avgörs ofta i samråd med läraren vad som är lämpligt och om det finns plats just på detta instrument.I de flesta fall får eleven även möjlighet att spela i grupper, ensembler eller orkestrar. Medverkan i dessa erbjuds upp till 25 år.

Undervisningen sker regelbundet veckovis, enskilt eller i grupp, och förläggs antingen till elevens skola eller till musikskolans lokaler. Elever erbjuds minst 28 lektioner per läsår i sin ämneskurs. Istället för enstaka lektion kan eleven erbjudas medverkan på konsert. Detta tillfälle räknas då som lektion. Man får lära sig både att spela på gehör och efter noter i olika stilar och genrer.

Eftersom Musikskolan har färre undervisningsveckor än grundskolan är det ingen spellektion vissa skolveckor. När de undervisningsfria veckorna infaller varierar mellan olika lärare.

Antagningen

Du bokar en kurs genom vår kurskatalog. Där ser du vilka tider, dagar och orter som är tillgängliga för de kurser just du är intresserad av. Kurskatalogen är öppen stora delar av året, vilket gör att du kan anmäla dig löpande. Störst chans att hitta platser har du när vi gör kurssläpp. Datum för dessa meddelar vi här på vår hemsida.

Kurssläpp inför våren 2024 sker måndagen den 4 december kl. 18.00.

Kulturnyckeln

Alla elever i grundskolan årskurs 2 får möta en av musikskolans pedagoger genom Kulturnyckeln i musik- och rytmikprogrammet "Musik- och rytmikglädje". Kulturnyckeln beskriver mer på sin webbplats.

Sångpedagogen Mima sjunger och dansar med barnen i årskurs 2 via Kulturnyckeln.

Skolprojekt med olika teman

Träffa våra musiklärare i något av våra skolprojekt. Vi besöker klassen i grundskolan och jobbar med ett tema som ni valt eller som vi föreslagit. Vi kan förstärka redan inlärd kunskap eller presentera ny genom musik och sång. Oftast kommer vi ut 4 veckor i följd för att skapa kontinuitet i temat. Är du lärare i grundskolan och vill inleda ett sådant samarbete med oss så kontakta expeditionen.

Gemensam sång av lärare och elever tillsammans med bakgrundsmusik och text på tavlan. Ett moment i Europaresan.

Gemensam sång av lärare och elever tillsammans med bakgrundsmusik och text på tavlan. Ett moment i Europaresan.

Dansprojekt i förskolan

Musikskolan erbjuder också dans i förskolan. Där träffar barnen någon av våra danspedagoger ute på sin förskola. Arbetar du på förskolan och vill inleda ett sådant samarbete med oss så kontakta expeditionen.

Hjälpte informationen på sidan dig?