Uthyrning av lokaler

dansare sitter

Det finns möjlighet för föreningar, skolor och organisationer att hyra Kulturhuset Barbackas lokaler. Vi hyr dock inte ut till privatpersoner, med undantag för ungdomar.

Skolor, organisationer, föreningar med flera kan hyra vissa av Kulturhuset Barbackas lokaler om verksamheten har en koppling till barn och unga. Ungdomar har möjlighet att för träning och utveckling av egen kulturverksamhet utan kostnad låna samtliga uthyrningsbara lokaler.

 

Kostnader

TIMHYRA

TAXA 1

TAXA 2

TAXA 3

Stora scenen

100 kr

200 kr

300 kr

Lilla scenen

80 kr

170 kr

250 kr

Garaget

80 kr

170 kr

250 kr

Övriga lokaler: Ateljén, Tivolirummet, Röda rummet

50 kr

50 kr

50 kr

 

HALVDAG, max 4 timmar

TAXA 1

TAXA 2

TAXA 3

Stora scenen

350 kr

700 kr

1100 kr

Lilla scenen

320 kr

600 kr

950 kr

Garaget

320 kr

600 kr

950 kr

 

HELDAG, max 8 timmar

TAXA 1

TAXA 2

TAXA 3

Stora scenen

600 kr

1200 kr

2100 kr

Lilla scenen

550 kr

1000 kr

1700 kr

Garaget

550 kr

1000 kr

1700 kr

Vad betyder taxorna?

Taxa 1 = Kulturföreningar med kommunalt bidrag, studieförbund samt elevprojekt
Taxa 2 = Kommunala förvaltningar
Taxa 3 = Övriga

Hyreskostnaderna finns i taxor som är fastställda av kommunfullmäktige.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?