Barbackas historia

Kulturhuset Barbacka från förr

Här kan du läsa om hur Kulturhuset Barbackas verksamhet har växt fram genom åren.

Startade 1989

När Kulturhuset Barbacka öppnade 1989 var det tänkt att bli en ny bas för barn- och ungdomskulturen i Kristianstad kommun, en central plats både för besökare och personal. Verksamheten var unik, det fanns vid den tidpunkten få kulturhus i landet som arbetade med inriktning mot barn och ungdomar. Brooklyn Children's Museum i New York, grundat 1899, var en inspirationskälla för utvecklandet av Kulturhuset Barbacka likväl som Tom Tits Experiment som invigdes 1987 i Södertälje. Tanken bakom verksamheten vid Barbacka var att integrera natur, kultur och teknik.

Föreningslivet stöttade

1989 arbetade tre pedagoger på Barbacka inom områdena drama-, musik- och museipedagogik. Tillsammans producerade och genomförde personalen föreställningar och aktiviteter för barn och man erbjöd också kurser bildskola och dramaverkstad. Med stöd av Barbacka vänförening kunde kulturhuset ha generösa öppettider på kvällar och helger.

Samarbetet med föreningslivet var under 1990-talet mycket aktivt. Blue Bird Jazzclub, som bildades 1951, fick egna lokaler i huset och genomförde flera konserter. Ett flertal konstutställningar arrangerades även på Kulturhuset Barbacka i samarbete med Konstforum och Konstföreningen i Kristianstad, numera Kristianstads konsthalls vänner.

Kultur i fokus

Kultur är idag det övergripande ämnet för programverksamheten på Barbacka. Den tidigare kombinationen med natur och teknik har ersatts av frågor som rör miljö och sociala aspekter. Barbackas verksamhet riktar sig fortfarande till barn och ungdomar både genom skol- och fritidsverksamhet. Skolorna i Kristianstads kommun erbjuds aktiviteter utifrån en bred meny, via Kulturnyckeln, som riktar sig till barn och ungdomar mellan 3 och 16 år. Målet är att alla skolelever i kommunen ska få ta del av verksamheten vid Kristianstads olika kulturinstitutioner både i form av föreställningar av professionella kulturutövare samt själva vara aktiva och skapande.

På fritiden erbjuder Barbacka allt från danslek för fyraåringar till kurser inom dans, teater och konst för unga i ålder 4-20 år. Att huset sjuder av liv under skolloven är självklart, och sedan 1996 erbjuds barn att delta i ett kulturläger under sommarlovet. Mer som finns på programmet är familjeverksamhet på lördagar, utställningar, två spännande lekrum och designklubben KabLab.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?