HBTQI-certifierad* verksamhet

Pridflagga

Personalen på Kulturhuset Barbacka är certifierade inom området HBTQ sedan 2016.

symbol för hbtqi-certifiering

Vad innebär det? 

Hela den tillsvidareanställda personalgruppen har utbildat sig inom hbtqi-området och tagit fram en handlingsplan med områden att arbeta vidare med under de kommande tre åren. Exempelvis kommer vi att arbeta med upplevelse, förståelse och delaktighet. Vår kunskap ska avspegla sig i vårt bemötande, i våra lokaler och i vårt verksamhetsinnehåll. Vi har en ambition att se och ifrågasätta onödiga normer och tänka normkreativt i den dagliga verksamheten.

Vi vill möta hela vår målgrupp på ett självklart sätt. Vi vill medverka till ett Kulturhuset Barbacka som inte hindras av begränsande normer kring exempelvis kön, etnicitet, sexuell läggning eller funktionsvariation. Respekten för mänskliga rättigheter är grunden för vår organisation och i vår verksamhet. Vi vill bekräfta alla människors lika värde.

Faktaruta

* RFSL:s förklaring till begreppet Hbtqi - ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 apr kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll