På badhustorget breder konstverket Hybrid Mutations ut sig i mönstret i plattläggningen. Konstnären bakom heter Ann Lislegaard som skapat verket tillsammans med landskapsarkitekt Sophie Sahlqvist.

När du kommer till Kristianstads badrike möts du av badhustorget, torget framför huvudentrén. På torget ser du konstverket Hybrid Mutations, som breder ut sig i mönstret i plattläggningen. Den konstnärliga gestaltningen är gjord av konstnären Ann Lislegaard i samarbete med landskapsarkitekt Sophie Sahlqvist och utgår från Kristianstads Vattenrikes växtlighet. Växtligheten är bearbetad till en hybrid av pixlar och algoritmer. Dessa har sedan format mönstret som breder ut sig över hela badhustorget.

Om Hybrid Mutations 2022

Kristianstads Vattenrike täcker bara två promille av Sveriges yta, men här finns nästan tjugo procent av Sveriges rödlistade arter. Carl von Linné kartlade här växter på 1700-talet, samma växter som vi kan se och uppleva idag. 

På vägen mot entrén till Kristianstads badrike kliver besökaren rakt in i en slags muterad äng. Flera av de blommor Linné beskrev återfinns här i ny form. Varje stiliserad blomma mäter 6x6 meter och varje växtruta förhåller sig till platsen och omgivningarna. Det är ett både monumentalt och engagerande rum för alla årstider, utvecklat speciellt för Kristianstad.

Hybrid Mutations 2022 är skapat av konstnär Ann Lislegaard i samarbete med landskapsarkitekt Sophie Sahlqvist. Konstverket sträcker sig över hela badhustorget utmed det nya Kristianstads badrike. Lislegaard och Sahlqvist flätar och väver en mängd erfarenheter från deras olika praktiker som respektive konstnär och landskapsarkitekt, när de i Hybrid Mutations skapar en stiliserad äng av pixlar som överförts i betong. 

Ängen materialiserar sig i specialframställda betongelement färgade i vita och gröna nyanser och de olika växterna har, med stor precision, inpassats i de fysiska omgivningarna och till torgets liv och funktionsbehov. Här möter både historia och botanik framtiden när Linnés observationer från 1700-talet muterar med dagens biosfärområde Vattenrike och blir till konstens framtida äng och ingång till Kristianstads badrike.  

Flora till Hybrid Mutations 2022

  • Gullstånds
  • Sandnejlika
  • Blåeld
  • Johannesört
  • Oxtunga
  • Gullkrage
  • Krypfloka
  • Ängssyra
  • Åkersyska

Om konstnären

Ann Lislegaard (f. 1962) är känd för sina visionära konstverk där hon arbetar med en hybrid av medier från animation och skulptur till offentliga projekt och rumsliga interventioner.

Ann Lislegaards viktigaste separatutställningar är: MOCAD-Museum of Contemporary Art (Detroit 2009), Marabouparken - Contemporary Art Center (Sundbyberg 2010), Astrup Fearnley Museet (Oslo 2007), Raven Row Art Gallery (London 2009), The Henry Art Museum (Seattle 2009), Moderna Museet Project (Stockholm 1999), X-rummet Statens Museum for Kunst (Köpenhamn 2007), Tel Aviv Museum of Art (Tel Aviv 2015), Kyoto Art Center (Kyoto 2015), Esbjerg Art Museum (Esbjerg 2006) ), Murray Guy Gallery (New York 2014), Paul Andriesse Gallerie (Amsterdam 2012), CF Hill (Stockholm 2019), palace enterprise (Köpenhamn 2021).

Ann Lislegaard har deltagit i ett stort antal internationella biennaler som till exempel den 51:a Venedigbiennalen (2005), den 27:e São Paulo-biennalen (2006), den 12:e Lyonbiennalen (2013), den 19:e biennalen i Sydney (2014), La Biennale de Montréal (2014), den 11:e Gwangju-biennalen och (2016) FotoNoviembre Biennale på TEA, Teneriffa Espacio de las Artes (2019).

Ann Lislegaard finns representerad i samlingar som Solomon R. Guggenheim Museum (New York), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid), Museum of Contemporary Art (San Diego), Louisiana Museum of Modern Art (Humlebæk), MONA Museum of Old and New Art (Hobart) etc. Ann Lislegaard har bidragit med ett stort antal verk till det offentliga rummet, bland annat den prisbelönta utsmyckningen av Humanistiska teatern i Uppsala och hon var professor vid Kungliga Danske Kunstakademis skola för nya medier 2004–2013.

Om landskapsarkitekten

Sophie Sahlqvist (f.1973) är praktiserande landskapsarkitekt med lång och bred erfarenhet av att arbeta över olika konstformer i det offentliga rummet, i samarbete med arkitekter, konstnärer, kommuner med flera.

Hon har bland annat deltagit i följande projekt: 'Insande' DTU i samarbete med konstnären Astrid Myntekær (i produktion 2021–2022, DK), 'Limelights' i samarbete med konstnären Astrid Myntekær (inbjuden tävling 2021, DK), 'Landskapsplan till Sankt Hans Vest' (rådgivare för Roskilde kommun, 2019, DK), 'Natt monochromes', Konstnärernas höstutställning-16 Den Frie (2016, DK), Fridaskolans skolgård i samarbete med Arkitektstudion (uppfört 2015, SE), '111 vita platåer' i samarbete med konstnären Ann Lislegaard (uppfört 2014, DK), 'Play Balls' - Vårutställningen på Charlottenborg (2013, DK), 'Nya Blovstrød Haveby' i samarbete med Fabian Sahlqvist (hedersomnämnande Europan 2011, DK), 'Saltholm - ett öppet landskap' i samarbete fält. Christina Capetillo och Anders Abraham (projektförslag 2011, DK), 'Chrysties Gate' i samarbete med konstnären Ann Lislegaard (uppfört 2009, NO), 'Antonihøjen' i samarbete med arkitekt Filippa Berglund (öppen tävling 2:a pris 2005, DK), 'Gentofte Sportspark' i samarbete med Henning Larsen Architects (1:a pris inbjuden tävling 2006, DK), 'Axel Torv' i samarbete med Anne Bøttiger och Christina Prip. (2:a pris öppen tävling 2005, DK), 'Drömtävling' i samarbete fält. Blomqvist, Oslev och Rasmussen (1:a pris öppen tävling 2004, DK). Sophie Sahlqvist är universitetslektor och undervisar vid Kungliga Akademien i Köpenhamn.

1 % konst Kristianstad

Kristianstads kommun tillämpar sedan 2008 1 %-regeln. Den innebär att 1 % av budgeten för större om- och nybyggnationer avsätts till konstnärlig gestaltning. Hybrid Mutations 2022 är ett byggnadsanknutet konstverk som är skapat speciellt för Kristianstads badrike. 

Vid beslut om vilken skiss som ska genomföras och bli till platsspecifik konstnärlig gestaltning bedöms konceptet utifrån konstnärligt uttryck och originalitet, materialval och tekniska lösningar, samspel med platsens karaktär, arkitektur och funktion, praktisk samt ekonomisk genomförbarhet.

Hjälpte informationen på sidan dig?