Ansökan

Ansökningstider för våra kurser och utbildningar finns i webbansökan. Om du har skyddade personuppgifter ska du inte göra en ansökan på webben. Kontakta VLC på telefontiden eller via mejl om du har skyddade personuppgifter. Tänk på att uppdatera din individuella studieplan.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.