Så funkar det

Kulturhuset Barbacka erbjuder teaterträning för barn och ungdomar mellan 8 och 19 år. Du anmäler dig för ett helt läsår, alltså behåller du din plats även under vårterminen.

I Barbackas teatergrupper blandas mer erfarna deltagare med nybörjare och indelningen görs enbart utifrån ålder. Teaterpedagogerna arbetar med fokus på gruppdynamik och samarbete och försöker möta varje deltagare på den nivå de är.

Hösten omfattar 12 gånger och våren 16 gånger. Kursavgiften baseras på antal tillfällen och är därför lite högre under våren. Vi ses en gång i veckan med paus under lovveckor.

Höstterminen

Hösten ägnas till stor del åt att arbeta ihop gruppen och skapa trygghet. Teaterlek, improvisation, att skapa medvetenhet om scenen, att våga ta plats både i grupp och på scen står i fokus. Vi påbörjar vårens pjäsarbete redan på hösten. Det sker på olika sätt och olika tidigt beroende på ålder och grupp.

Vårterminen

Våren ägnas främst åt det arbete som ska leda till någon form av föreställning. Störst fokus läggs på processen, inte resultatet. Tillsammans leker, undersöker, skapar och tränar vi oss fram till målet som är uppspel på Barbackas Teatervecka.

Viktigast av allt, oavsett ålder, är att varje deltagare ska känna sig sedd och lyssnad på och att glädjen att skapa teater tillsammans i grupp alltid ska komma i första hand.

Vad vi gör efter ålder/årskurs

Årskurs 2–6

Här arbetar vi med improvisation, lek och teaterövningar med fokus på det egna skapandet. Vi utgår från barnens idéer, från en berättelse eller ett tema och jobbar tillsammans fram en pjäs.

Årskurs 7–9

Här arbetar vi med improvisation, utvecklar samarbetet på scen, börjar prova kortare texter och skapar tillsammans en föreställning utifrån en idé, ett tema eller i collageform.

Gymnasiet:

Här arbetar vi med manus och rollarbete i fokus. Deltagarna får utveckla sitt skådespeleri och de får inblick i arbetet som sker med ett manus, från text till färdig föreställning.

Barbackas Teatervecka

Varje år avslutar teatergrupperna sitt läsår med en gemensam uppspelsvecka, det vi kallar Barbackas Teatervecka. Under vecka 20 spelas föreställningar för allmänheten från 13–16 maj. Veckan avslutas med en Barbackas teaterdag lördag 18 maj då alla grupper spelar för varandra. Mer information om kommande föreställningar läggs upp här på webben.

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar kl 07.45
Hjälpte informationen på sidan dig?