SFI, svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket. Utbildningen riktar sig till vuxna invandrare som inte har svenska som modersmål. Anmälan till SFI är digital och görs via vår webbansökan med BankID. Saknar du BankID eller har skyddade personuppgifter tar du kontakt med VLC på 044-13 68 90 för hjälp med anmälan.

Anmälan till SFI

Du kan anmäla dig till SFI under hela året, det finns ingen sista ansökningsdag. Via webbansökan kan du anmäla dig till att börja studera SFI.

Nedan finner ni manualer på hur man gör en anmälan till SFI.

Vem kan studera SFI?

Du har rätt att studera SFI i Kristianstad från och med 1 juli det år du fyller 16 år.

Utbildningen är för dig som: 

 • har ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer om du är EU-medborgare
 • saknar grundläggande kunskaper i svenska språket.

Har du danska eller norska grundläggande kunskaper har du inte rätt att studera SFI.

Du kan studera SFI på dagtid, kvällstid eller på distans. Det går bra att kombinera dina studier med arbete, praktik eller andra utbildningar.

Om du vill studera SFI i Kristianstad

 • Du måste ha ordnad barnomsorg om du ska studera SFI på dagtid.
 • Om du har A-kassa, kontakta A-kassan innan du påbörjar studierna på SFI.
 • Om du är EU-medborgare med samordningsnummer gör du din anmälan genom att klicka på nedanstående block.

Om du har skyddade personuppgifter

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte göra en anmälan på webben med BankID. Kontakta VLC på telefon 044-13 68 90 när vi har öppet eller via mejl vlc@kristianstad.se.

OBS!

Du som är medborgare utanför EU och har ett samordningsnummer behöver vänta tills du blir tilldelad ett svenskt personnummer för att kunna söka studier på SFI.

Saknar du BankID? Kontakta oss på VLC så hjälper vi dig med anmälan.

Anmälan för EU-medborgare med samordningsnummer

SFI för dig som kommer från Ukraina

Kristianstads kommun erbjuder nu ukrainska flyktingar som, omfattas av massflyktsdirektivet, bor i Kristianstads kommun att läsa svenska för invandrare (SFI). SFI är en del av den kommunala vuxenutbildningen.

Du anmäler dig genom att klicka på länken nedanför. Efter anmälan kallas du till kursstart. Du läser SFI 15 timmar per vecka. Om du arbetar på dagen kan du också läsa SFI på kvällen. Du får betyg efter varje avslutad kurs.

Kommunen kommer att betala för busskort om du behöver det för att kunna delta i studierna.

Du ska ta med nedanstående handlingar till kursstart:

 • Identitetshandling, till exempel pass eller körkort
 • LMA-kort som du fått från Migrationsverket. LMA-kortet är skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet i Sverige

Anmälan för ukrainska flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet

Studievägar

Studieväg 1, Kurs A-D

 • För dig som inte kan läsa och skriva på ditt modersmål eller som bara har gått i skolan i ett fåtal år (0-6 år)
 • Långsam studietakt

Studieväg 2, Kurs B-D

 • För dig som studerat på grundskola eller gymnasium (6-12 år)
 • Kan läsa och skriva på ditt modersmål och förstår det latinska alfabetet
 • Normal studietakt

Studieväg 3, Kurs C-D

 • För dig som har påbörjat en akademisk utbildning och som har en god studievana och förmåga att arbeta självständigt (eftergymnasial utbildning)
 • Har lätt för att lära dig nya språk
 • Snabb studietakt

Förbered dig inför SFI

Det är bra att träna inför studierna på SFI. Här nedan finns länkar till webbsidor där du själv kan träna.

8 sidor

På 8 sidor kan du läsa nyheter på lätt svenska

Lexin

På Lexin finns det lexikon på femton minoritetsspråk, samt bildmaterial och kortare videofilmer.

Kreativ pedagogik

Den här sidan hjälper dig att hitta webbsidor där du kan studera och träna svenska. Du kan också hitta lexikon och nyhetssidor.

Digitala Spåret

Den här sidan hjälper dig att hitta webbsidor där du kan studera och träna svenska. Du kan också hitta lexikon och nyhetssidor. Det finns olika teman där du kan hitta information. Det finns också övningar på olika nivåer.

Prövning SFI

Anmälan till prövning på SFI görs genom att fylla i formuläret som finns längre ner på sidan. Om du har skyddade personuppgifter ska du inte anmäla dig här. Kontakta SFI på telefon 044-13 66 51 för mer information.

När kan jag göra en prövning?

Prövning sker i vecka 10 och vecka 42.

 • Prövningen kostar 500 kronor
 • När du gjort en anmälan till prövning kommer du att bli kallad till ett informationssamtal. På informationssamtalet får du information om hur du gör din betalning

Vem får göra en prövning?

 • Du får, enbart, göra en anmälan till prövning om du inte studerar på SFI

Sista anmälningsdag:

 • Prövningstillfälle vecka 10: anmälan och betalning senast fredag vecka 6
 • Prövningstillfälle vecka 42: anmälan och betalning senast fredag vecka 38

När betalningen är gjord och anmälningen är gjord via vår webbansökan kallas du via brev till valt prövningstillfälle. Prövningen tar 2 dagar. 

OBS! Anmälan är bindande först efter att avgiften är inbetald. Vid förhinder på grund av din egen/ditt barns sjukdom och med visat sjukintyg återbetalas inte avgiften utan då erbjuds du att delta vid nästa prövningstillfälle.

Anmälan till Prövning SFI

Här gör du anmälan till prövning SFI. Du kan bara göra det om det inte studerar SFI just nu. Efter anmälan kallas du till ett informationssamtal. Då får du information om hur du ska betala för prövningen.

Dina uppgifter * (obligatorisk)
För att hantera din anmälan behöver vi dina fullständiga kontaktuppgifter
Dina uppgifter
ÅÅMMDDXXXX


Ingår du i etableringen? * (obligatorisk)
Ingår du i etableringen?


Studerar du på SFI just nu? * (obligatorisk)
Studerar du på SFI just nu?


Vilken vecka vill du göra prövningen? * (obligatorisk)
Vilken vecka vill du göra prövningen?


I vilken kurs vill du göra prövningen? * (obligatorisk)
I vilken kurs vill du göra prövningen?Du som redan studerar på SFI

Studerar du redan på en av våra SFI-skolor och har funderingar på vad som gäller vid byte av skola under din studietid?

Byte av skola när du har gjort en anmälan och är placerad i kö:

När du har gjort en anmälan via webbansökan och valt skola utifrån de skolor som erbjuds beroende på din skolbakgrund, hamnar du i kö till den skola du har valt. Du kan i detta läget inte ändra din anmälan

Byte av skola när du redan läser SFI:

Om du läser SFI och vill byta skola (trots att du inte har slutfört din kurs), måste du meddela den skolan du går på, att du vill göra ett avbrott. Därefter är det en karens på 3 månader innan du kan söka en ny skola igen

Byte av skola när du har slutfört en kurs:

Byte av skola får endast göras efter avslutad kurs med betyg. I detta fallet gör du ett avbrott hos aktuell skola och anmäler dig på nytt via webbansökan. Du placeras då i eventuellt kö till önskad skola

Om du gör avbrott (föräldraledighet, ohälsa, arbete/praktik) under kursen:

När du vill återuppta dina SFI-studier och det sker inom 3 månader efter avbrott, återanmäler du dig via webbansökan och återgår per automatik till skolan där du läste innan avbrottet

Om det har gått mer än 3 månader sedan kursen avbrutits, så anmäler du via webbansökan och kan välja en valfri skola

Det här får du lära dig på SFI

Utöver den grundläggande utbildningen i svenska språket får du även grundläggande kunskaper om det svenska samhället. Hur länge du behöver studera beror på din utbildningsbakgrund, hur mycket svenska du kan sedan tidigare och hur mycket tid du lägger ner på studierna.

Målet är att du som elev skall utveckla:

 • din förmåga att läsa och skriva svenska
 • din förmåga att tala, samtala, läsa, lyssna och förstå svenska i olika sammanhang
 • ett gott uttal
 • din förmåga att använda relevanta hjälpmedel
 • din förmåga att anpassa språket till olika mottagare och situationer
 • insikter i hur man lär sig språk
 • inlärnings- och kommunikationsstrategier för din fortsatta språkutveckling

Om SFI

 • Kurserna är kostnadsfria
 • Du får låna läromedel men du måste själv stå för skrivmaterial
 • Du kan inte få studiemedel hos CSN för studier på SFI
 • När du läser kurser på SFI kan du få betygen G (godkänd) eller IG (icke godkänd)
 • Om du inte når upp till betyget G får du ett intyg där det står skrivet vad du klarat av i kursen

SFI för föräldralediga

Du som är föräldraledig har möjlighet att studera SFI i våra lokaler hos Familjeservice på Näsby.

Vem kan läsa SFI för föräldralediga?

SFI för föräldralediga erbjuder studier för föräldrar, både kvinnor och män, med barn som är yngre än 1 år och som vill fortsätta att studera svenska på B-, C- eller D-nivå samtidigt som de är föräldralediga.

Ansökan

Du fyller i ansökan längre ned på sidan.

Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka genom webben. Kontakta SFI på telefon 044-13 66 51 för mer information.

Undervisning

Måndag, tisdag och torsdag mellan klockan 09:00 – 11:30.

Utbildningen är utformad utifrån Skolverkets mål för SFI, svenska för invandrare. Vi arbetar på olika sätt för att du ska behålla och styrka dina kunskaper i svenska språket under din föräldraledighet. Du kan avsluta kursen genom att göra ett nationellt test på SFIs lokaler i Norra Åsum. Undervisande lärare är legitimerad i svenska som andraspråk.

Var finns vi?

Vi bedriver vår undervisning i Familjeservice lokaler på Näsby.

Besöksadress

Näsbychaussén 70 (Röd dörr, på gavel mot Näsbychaussén) 291 36 Kristianstad.

Kontakt

För mer information kontakta expeditionen på SFI på telefon 044-13 66 51 eller e-post sfi@kristianstad.se.

Dina uppgifter * (obligatorisk)
Anmälan till SFI för föräldralediga
Dina uppgifter
ÅÅMMDDXXXX


Är du föräldraledig just nu? * (obligatorisk)
Är du föräldraledig just nu?Studerar på SFI just nu? * (obligatorisk)
Studerar på SFI just nu?


Vilka SFI-kurser är du klar med? * (obligatorisk)
Vilka SFI-kurser är du klar med?
Samhällsorientering

Samhällsorienteringen är till för dig som är mellan 18-64 år, nyligen har fått uppehållstillstånd och deltar i etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingen. Du som är anhöriginvandrare från ett land utanför EES/Schweiz och har varit folkbokförd i Sverige i högst tre år kan också få ta del av samhällsorienteringen.

Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta för dig som är nyanländ att etablera dig i det svenska arbets- och samhällslivet.

Du får all information på ditt modersmål eller annat språk som du kan.

Målet är att nyanlända ska känna till och förstå sina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur det svenska samhället är organiserat. Kursen handlar om praktiskt vardagsliv, till exempel frågor om arbete och utbildning, hälsa och sjukvård samt barn och familj. Du får lyssna, fråga och diskutera. Kursen är gratis!

Personer som inte erbjuds samhällsorientering

 • medborgare i ett EES-land eller Schweiz
 • gymnasiestuderande
 • arbetskraftsinvandrare
 • gäststuderande/gästforskare
Dina uppgifter * (obligatorisk)
Anmälan till samhällsorientering
Dina uppgifterFolkbokföringsdatum i Sverige * (obligatorisk)
Folkbokföringsdatum i Sverige


Har du barnomsorg? * (obligatorisk)
Har du barnomsorg?Från och med vilket datum?
Från och med vilket datum?Här kan du studera SFI i Kristianstad

I Kristianstad har vi fyra skolor som anordnar SFI. Du kan läsa om respektive skola nedan.

SFI - Norra Åsum, Kristianstads kommun

Välkommen till SFI på den kommunala vuxenutbildningen. Du hittar oss på Wendesområdet i Norra Åsum. Ett naturskönt område som vi delar med flera andra skolor och verksamheter. Med buss 4 kommer du till oss på 13 minuter. Kör du bil finns det gratis parkering.

Studera hos oss 

På vår SFI-skola har vi ca 250 elever och 100% av våra elever får godkända betyg efter sin kurs. Alla våra lärare har lärarbehörighet och vi har även speciallärare och kurator. Vi har språkstödjare och studiehandledare, som talar kurdiska, dari, somaliska och arabiska. Alla elever får låna en dator från skolan under hela studietiden.

Vi erbjuder alla kurser (A-D) och samtliga studievägar (1-3). Vi börjar med ett samtal och kartläggning så att du kommer till rätt studieväg och kurs. Du har möjlighet att studera på olika tider beroende på din situation.

Dagtid

 • För dig som kan studera på förmiddag eller eftermiddag.
 • Kan kombineras med andra aktiviteter på dagtid.
 • Klassrumsundervisning på skolan 5 dagar och 15 timmar i veckan.

Kvällstid

 • För dig som arbetar eller har annan aktivitet på dagen.
 • Klassrumsundervisning en gång i veckan på torsdagar mellan klockan 17.30-20.00.

Flexibel tid/distans

 • För dig som har oregelbundna arbetstider.
 • För dig som har god studievana, datorvana och kan arbeta självständigt.
 • Flexibla tider och individuellt schema.
 • En kombination av distansstudier och undervisning på plats i klassrummet.

Anmälan

Du anmäler dig digitalt på vuxenutbildningens webbansökan till SFI på Norra Åsum.

SFI för föräldralediga

Det finns möjlighet att studera hos oss när du är föräldraledig i våra lokaler hos Familjeservice på Näsby.

Kontakt

Telefon:
044-13 66 51
Måndag-fredag 07.30-15.00

Besöksadress:
Mässvägen 2
291 63 Kristianstad

Öppettider:

Måndag-torsdag: 8.30-14.30

Fredag: 8.30-12.00

Följ oss på sociala medier

Folkuniversitetet

Folkuniversitetet anpassar studierna efter dina behov och erbjuder SFI studieväg 2 och studieväg 3, det vill säga för elever som har minst 6 år i skolan. Via vuxenutbildningens webbansökan kan du anmäla dig till att börja studera SFI.

Hyllie Park Folkhögskola

Furuboda Folkhögskola

2017 startade Furuboda sin SFI-verksamhet i centrala Kristianstad. Furuboda erbjuder alla studievägar och alla kurser A-D. Via vuxenutbildningens webbansökan kan du anmäla dig till att börja studera SFI.

 

Här finns SFI

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 25 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?