Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Väglednings- och lärcentrum, VLC

Här på VLC kan du träffa någon av våra studievägledare och använda Lärcentrum när du studerar. Vi ansvarar för utbildningarna inom Yrkesvux och för Samhällsorientering för invandrare. All antagning till Vuxenutbildningen och Sfi sker hos oss. Dessutom medverkar vi i och driver ett antal projekt.

Träffa en studievägledare

På Vägledningscentrum kan du träffa en studievägledare och diskutera frågor om allt som rör utbildning. För öppettider se Studievägledning under Länkar 

Lärcentrum

Lärcentrum är en studiemiljö där du kan tentera, få en personlig inloggning till våra datorer och träffa andra studerande.

Yrkesvux

Yrkesvux är en satsning på yrkesinriktad vuxenutbildning. Syftet är att motverka brist på arbetskraft med yrkesutbildning och nå de grupper som saknar gymnasieutbildning, alternativt har en gymnasieutbildning som behöver kompletteras

Samhällsorientering för invandrare

Syftet med samhällsorienteringen är att underlätta för dig som är nyanländ att etablera dig i svenska arbets- och samhällslivet. All information förmedlas på modersmålet.

Antagning

All antagning till sfi, yrkesvux och vuxenutbildningen sker hos oss.

Projekt

Vi medverkar och driver ett antal projekt vars syfte är att underlätta för människor att komma ut på arbetsmarknaden. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.

Kontakt

VLC, Väglednings & lärcentrum

Telefon

044-13 60 80

Besöksadress

Lasarettsboulevarden 2 E

291 33 Kristianstad

Kontaktpersoner

Marie Strandberg

Rektor

044-13 50 00

Berne Olofsson

Enhetschef

044-13 45 51

Vägledning och antagning