Vindarnas tempel

Konstverket Vindarnas tempel av Ingmar Hellgren

Den 12 m höga mobilen har utförts av Ingmar Hellgren. Inom ett ramverk av cement finns ett tjugotal lättmetallramar, vilka omsluter plexiglasskivor, som rörs av vinden med olika vändningstider.

Skivorna är i olika toner av blått. Skulpturen är belyst.

Köptes in 1973 av CSK konstkommitté.

Källa: Stadskultur Kristianstad (1993), Offentlig konst i Kristianstad.

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Stängt Öppnar 26 jul kl 08.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll