Konstverket Vikingasmycke av Alf Björk

© Alf Björk, Vikingasmycke /Bildupphovsrätt 2017.

Konstnären har inspirerats av de arkeologiska fynd, som gjorts vid byggplatsen när ABK:s lägenheter byggdes på Rosvägen.

På konstverket kan man se avbildade spännen, som användes för att hålla ihop klädedräkten.

Källa: Sune Friström, Trond Grönvold (2000), AB Kristianstadsbyggen 1950–2000

Faktaruta

Medborgarcenter hjälper dig

Vi hanterar dina frågor om kommunens verksamheter och du kan besöka oss, ringa oss eller skriva. Oftast får du hjälp direkt, annars lotsar vi ditt ärende rätt.

Öppet Stänger kl. 17.00
Hjälpte informationen på sidan dig?

Sidans innehåll